13 maj 2014 19:00

07 jan 2015 10:13

Fler än rapporterat skadas i rådjursolyckor

Antalet trafikolyckor med rådjur har minskat i Västra Götaland, men i alla län utom två har antalet ökat.

Kollisioner med rådjur står för minst 75 procent av viltolyckorna i landet och det brukar inträffa drygt 30 000 per år. Flest kollisioner inträffar under försommaren och tidig vinter. Flest personskadeolyckor med rådjur inträffar under sommaren och den senaste tioårsperioden har 2 752 skadats eller omkommit.

Siffran, som statens väg- och transportinstitut, VTI, har kommit fram till i en studie, är högre än de som redovisats officiellt.

– Analysen visar att antal dödsfall och personskador för rådjursolyckor är underskattade i den officiella statistiken. När det gäller antalet omkomna i olyckor med rådjur är siffran dubbelt så hög som i de officiellt rapporterade, säger Annika K Jägerbrand, forskare vid VTI, i ett pressmeddelande.

Kollisioner med rådjur står för minst 75 procent av viltolyckorna i landet och det brukar inträffa drygt 30 000 per år. Flest kollisioner inträffar under försommaren och tidig vinter. Flest personskadeolyckor med rådjur inträffar under sommaren och den senaste tioårsperioden har 2 752 skadats eller omkommit.

Siffran, som statens väg- och transportinstitut, VTI, har kommit fram till i en studie, är högre än de som redovisats officiellt.

– Analysen visar att antal dödsfall och personskador för rådjursolyckor är underskattade i den officiella statistiken. När det gäller antalet omkomna i olyckor med rådjur är siffran dubbelt så hög som i de officiellt rapporterade, säger Annika K Jägerbrand, forskare vid VTI, i ett pressmeddelande.