15 maj 2014 15:30

23 jan 2015 15:44

Kreativ karta över Skaraborg

Kulturstudie för 800 000 kronor

Skaraborgs kreativa karta har ritats.
– Nu vill vi se att kunskaperna används, säger Alex Bergström (S), ordförande i regionens kulturnämnd.

Arbetet med att samla in uppgifter om Skaraborgs kulturliv och att sammanställa materialet har tagit ett drygt år. Uppgifter från 4 000 olika aktiviteter ligger till grund för kartan som visar vad och i vilken grad saker händer. Vid en snabb överblick ligger centrum de flesta händelserna i ett ovalt fält, med Skövde, Skara och Falköping.

Under torsdagen presenterades studien för en stor del av kulturlivet i Skaraborg.

– Koncentrationen ökar, vi måste hitta något sätt att jämna ut skillnaderna. Det är viktigt för helheten att se sammanhangen, det måste finnas mer värden än infrastruktur och arbete på en ort. Kulturen har en viktig uppgift, säger Ulf Eriksson (C), vice ordförande i Skaraborgs kommunalförbund.

Främst i världen

Studien, som genomförts med hjälp av professor Christer Gustafsson, Uppsala samt tre italienska professorer som plockat fram matematiska modeller för att räkna ut olika samband.

Studien ska bland annat ge kommunerna ett redskap för sin planering. Regionen har betalat 500 000 kronor och kommunalförbundet 300 000 kronor. Alex Bergström hoppas innerligt att de får valuta för pengarna, men avvaktar med att föreslå samma studie för övriga delar av regionen.

– Vi vill se hur det här tas tillvara, blir det en hyllvärmare lär det knappast bli en fortsättning.

Arbetet med att samla in uppgifter om Skaraborgs kulturliv och att sammanställa materialet har tagit ett drygt år. Uppgifter från 4 000 olika aktiviteter ligger till grund för kartan som visar vad och i vilken grad saker händer. Vid en snabb överblick ligger centrum de flesta händelserna i ett ovalt fält, med Skövde, Skara och Falköping.

Under torsdagen presenterades studien för en stor del av kulturlivet i Skaraborg.

– Koncentrationen ökar, vi måste hitta något sätt att jämna ut skillnaderna. Det är viktigt för helheten att se sammanhangen, det måste finnas mer värden än infrastruktur och arbete på en ort. Kulturen har en viktig uppgift, säger Ulf Eriksson (C), vice ordförande i Skaraborgs kommunalförbund.

Främst i världen

Studien, som genomförts med hjälp av professor Christer Gustafsson, Uppsala samt tre italienska professorer som plockat fram matematiska modeller för att räkna ut olika samband.

Studien ska bland annat ge kommunerna ett redskap för sin planering. Regionen har betalat 500 000 kronor och kommunalförbundet 300 000 kronor. Alex Bergström hoppas innerligt att de får valuta för pengarna, men avvaktar med att föreslå samma studie för övriga delar av regionen.

– Vi vill se hur det här tas tillvara, blir det en hyllvärmare lär det knappast bli en fortsättning.

  • Alf Ehn