19 maj 2014 15:27

07 jan 2015 10:13

Skövdeläkare forskar om effekter av olyckor

Var tredje barn som skadas i trafiken drabbas av stressyndrom efter olyckan.

En avhandling, som gjorts vid Sahlgrenska akademien visar även att var femte barn har kvarstående psykiska och psykosociala problem ett år efter olyckan.

Doktoranden Eva Olofsson, som arbetar vid Skaraborgs sjukhus Skövde, har kartlagt konsekvenser av trafikskador hos barn. Studierna visar att cirka 30 procent lider av posttraumatiskt stressyndrom en månad efter olyckan.

– I samband med olyckan upplever barnen ofta en hög nivå av stress, rädsla och ett direkt hot mot sitt liv, säger Eva Olofsson i ett pressmeddelande.

Utveckla rutiner

Hennes slutsats är att akutsjukvården bör utveckla rutiner för att kunna identifiera och följa upp trafikskadade barn som riskerar långvariga psykiska, fysiska och psykosociala besvär.

Cykelolyckor är den vanligaste orsaken till trafikskada bland barn. Olofsson betonar att en cykelhjälm skyddar mot svåra och livshotande skallskador.

– Den skyddar även mot ansiktsskador.

En ny hjälmlag för alla under 16 år infördes 2005, men 2012 använde knappt 60 procent av alla barn hjälm när de cyklade till och från skolan. Bland samtliga, både vuxna och barn, satte 32 procent på sig hjälmen innan de skulle trampa i väg på sin cykel.

En avhandling, som gjorts vid Sahlgrenska akademien visar även att var femte barn har kvarstående psykiska och psykosociala problem ett år efter olyckan.

Doktoranden Eva Olofsson, som arbetar vid Skaraborgs sjukhus Skövde, har kartlagt konsekvenser av trafikskador hos barn. Studierna visar att cirka 30 procent lider av posttraumatiskt stressyndrom en månad efter olyckan.

– I samband med olyckan upplever barnen ofta en hög nivå av stress, rädsla och ett direkt hot mot sitt liv, säger Eva Olofsson i ett pressmeddelande.

Utveckla rutiner

Hennes slutsats är att akutsjukvården bör utveckla rutiner för att kunna identifiera och följa upp trafikskadade barn som riskerar långvariga psykiska, fysiska och psykosociala besvär.

Cykelolyckor är den vanligaste orsaken till trafikskada bland barn. Olofsson betonar att en cykelhjälm skyddar mot svåra och livshotande skallskador.

– Den skyddar även mot ansiktsskador.

En ny hjälmlag för alla under 16 år infördes 2005, men 2012 använde knappt 60 procent av alla barn hjälm när de cyklade till och från skolan. Bland samtliga, både vuxna och barn, satte 32 procent på sig hjälmen innan de skulle trampa i väg på sin cykel.

  • Alf Ehn