19 maj 2014 06:00

07 jan 2015 09:55

Centern vill säkra sjukvårdens resurser

Centerpartiet vill bygga ut kollektivtrafiken genom höjda biljettpriser.
– Då kan vi säkra sjukvårdens resurser, säger Gunilla Druve Jansson.

Partiet, som liksom allianskollegorna går ut med en egen budget för de kommande tre åren, vill att kollektivtrafiken ska få 200 miljoner kronor utöver indexuppskrivningen. För att ytterligare höja kvaliteten får biljettpriserna höjas.

– De får höjas utefter vad som behövs, säger Gunilla Druve Jansson.

835 miljoner

Sjukvården får 835 miljoner extra. De ska gå till ökad tillgänglighet, fler vårdplatser, ökad arbetsro genom förbättringsarbeten samt en ökad IT-satsning. Priserna hos tandläkaren ska sänkas, men partiet vill att reformen med fri tandvård upp till och med 25 år skrotas, vilket sparar nästan 150 miljoner kronor.

Miljönämnden får tio miljoner extra för att påbörja arbetet med att skapa en giftfri region.

Centerpartiet har ett effektiviseringskrav på en procent på samtliga verksamheter. Folktandvården och primärvården får dessutom ett avkastningskrav på en procent.

Centern räknar med ett underskott 2015, men sedan ska siffrorna bli bättre.

– Budgeten är i balans, sett till tre år. Vi använder oss av de ökade skatteintäkterna, säger Gunilla Druve Jansson.

Partiet, som liksom allianskollegorna går ut med en egen budget för de kommande tre åren, vill att kollektivtrafiken ska få 200 miljoner kronor utöver indexuppskrivningen. För att ytterligare höja kvaliteten får biljettpriserna höjas.

– De får höjas utefter vad som behövs, säger Gunilla Druve Jansson.

835 miljoner

Sjukvården får 835 miljoner extra. De ska gå till ökad tillgänglighet, fler vårdplatser, ökad arbetsro genom förbättringsarbeten samt en ökad IT-satsning. Priserna hos tandläkaren ska sänkas, men partiet vill att reformen med fri tandvård upp till och med 25 år skrotas, vilket sparar nästan 150 miljoner kronor.

Miljönämnden får tio miljoner extra för att påbörja arbetet med att skapa en giftfri region.

Centerpartiet har ett effektiviseringskrav på en procent på samtliga verksamheter. Folktandvården och primärvården får dessutom ett avkastningskrav på en procent.

Centern räknar med ett underskott 2015, men sedan ska siffrorna bli bättre.

– Budgeten är i balans, sett till tre år. Vi använder oss av de ökade skatteintäkterna, säger Gunilla Druve Jansson.

  • Alf Ehn