20 maj 2014 06:00

23 jan 2015 15:44

Hygienrutinerna följs bättre

SKARABORG: Bra siffror för Skaraborgs sjukhus i viktigt arbete

Vid den senaste mätningen på Skaraborgs sjukhus följdes de grundläggande hygienrutinerna i 75 procent av vårdsituationerna.
– En viktig del för att minska antalet vårdrelaterade infektioner, säger infektionsläkare Thomas Wahlberg.

Två gånger per år mäts hur personalen inom slutenvården på Skas följer de basala hygienreglerna vid kontakter med patienter. Vid den första mätningen, våren 2011, utfördes 42 procent av momenten i rutinerna på ett korrekt sätt. Snittet på samtliga sjukhus i landet låg på 64 procent.

Vid den senaste mätningen låg Skas på 75 procent (rikssnittet var 74) och siffran har förbättrats rejält sedan 2011.

– Ett bra steg upp, det är viktigt att mäta, resultaten är viktiga för alla. Vi ser om vi jobbar rätt, säger Thomas Wahlberg, infektionsläkare och verksamhetschef för hud, infektion, njurmedicin och kardiologi.

Viktig grund

Grunden i de basala hygienrutinerna att tvätta och sprita händerna före och efter patientkontakt. Personalen ska dessutom ha kortärmad arbetsdräkt, använda handskar och inte ha klockor, armband eller ringar på sig.

– Sedan kan det se olika ut i vårdsituationerna.

Wahlberg berättar att sjukhuset jobbar mycket med frågan. Det finns hygienombud på enheterna, information och utbildningar genomförs regelbundet.

– Det är ett tjatande och gnatande hela tiden. Nu fick vi bättre siffror, men det gäller att hålla det levande, annars är det lätt att falla tillbaka.

Thomas betonar att Skas ligger lägre än riket när det gäller vårdrelaterade infektioner, och att arbetet med de basala hygienrutinerna är en del i jobbet att få ned siffran ytterligare.

Två gånger per år mäts hur personalen inom slutenvården på Skas följer de basala hygienreglerna vid kontakter med patienter. Vid den första mätningen, våren 2011, utfördes 42 procent av momenten i rutinerna på ett korrekt sätt. Snittet på samtliga sjukhus i landet låg på 64 procent.

Vid den senaste mätningen låg Skas på 75 procent (rikssnittet var 74) och siffran har förbättrats rejält sedan 2011.

– Ett bra steg upp, det är viktigt att mäta, resultaten är viktiga för alla. Vi ser om vi jobbar rätt, säger Thomas Wahlberg, infektionsläkare och verksamhetschef för hud, infektion, njurmedicin och kardiologi.

Viktig grund

Grunden i de basala hygienrutinerna att tvätta och sprita händerna före och efter patientkontakt. Personalen ska dessutom ha kortärmad arbetsdräkt, använda handskar och inte ha klockor, armband eller ringar på sig.

– Sedan kan det se olika ut i vårdsituationerna.

Wahlberg berättar att sjukhuset jobbar mycket med frågan. Det finns hygienombud på enheterna, information och utbildningar genomförs regelbundet.

– Det är ett tjatande och gnatande hela tiden. Nu fick vi bättre siffror, men det gäller att hålla det levande, annars är det lätt att falla tillbaka.

Thomas betonar att Skas ligger lägre än riket när det gäller vårdrelaterade infektioner, och att arbetet med de basala hygienrutinerna är en del i jobbet att få ned siffran ytterligare.

  • Alf Ehn

Basala hygienrutiner

Termin Resultat

Våren 2011 42 procent

Hösten 2011 47 procent

Våren 2012 61 procent

Hösten 2012 60 procent

Våren 2013 65 procent

Hösten 2013 65 procent

Våren 2014 75 procent

Källa: Skaraborgs sjukhus