22 maj 2014 06:00

23 jan 2015 15:44

Låga kadmiumnivåer kan ge bröstcancer

Även låga kadmiumhalter kan göra bröstcancerceller mer aggressiva.
– Vi vill öka förståelsen för problemet, säger lektor Zelmina Lubovac Pilav.

Zelmina Lubovac Pilav är lektor i bioinformatik vid Högskolan i Skövde. Tillsammans med sin kollega Maggie Louie på Dominican University of California forskar hon om sambandet mellan låga nivåer av grundämnet kadmium och bröstcancer. Arbetet i laboratoriet görs i USA; all fakta och data skickas sedan till Skövde där Zelmina Lubovac Pilav gör analyser med hjälp av bioinformatoriska metoder.

– Det har gjorts flera studier om akut exponering av kadmium. Vi ville titta närmare på vad som händer då kroppen utsätts för låga nivåer under en längre period.

I studien har bröstcancerceller som utsätts för låga halter av kadmium jämförts med ”normala” bröstcancerceller. Genom bioinformatoriska analyser identifierades gener med avvikelser som kan betydelsefulla i utvecklingen av bröstcancer.

– Även låga nivåer kan vara farliga, det är viktigt att öka förståelsen över att kadmium är farligt.

De flesta är utsatta

Hon konstaterar att de flesta människor är utsatta för kadmium, bland annat genom tobaksrök, förorenat vatten och batterier som innehåller nickelkadmium.

– Det finns även i många livsmedel, bland annat i spannmålsprodukter och potatis. Kadmiumet finns redan i jorden men genom olika sorters gödsel ökar halten och hamnar i maten.

Hur kan man skydda sig?

– Kadmiumet finns i vår omgivning, men genom att undvika tobaksrök, sopsortera rätt och äta varierat kan man slippa en del.

Studien fortsätter, Zelmina Lubovac Pilav och hennes kollegor i USA hoppas hitta olika samband som kan användas, inte minst när det gäller diagnostik.

– Vi har en lång väg dit, men vi fördjupar oss i processen. Det finns mycket jobb kvar att göra.

Zelmina Lubovac Pilav är lektor i bioinformatik vid Högskolan i Skövde. Tillsammans med sin kollega Maggie Louie på Dominican University of California forskar hon om sambandet mellan låga nivåer av grundämnet kadmium och bröstcancer. Arbetet i laboratoriet görs i USA; all fakta och data skickas sedan till Skövde där Zelmina Lubovac Pilav gör analyser med hjälp av bioinformatoriska metoder.

– Det har gjorts flera studier om akut exponering av kadmium. Vi ville titta närmare på vad som händer då kroppen utsätts för låga nivåer under en längre period.

I studien har bröstcancerceller som utsätts för låga halter av kadmium jämförts med ”normala” bröstcancerceller. Genom bioinformatoriska analyser identifierades gener med avvikelser som kan betydelsefulla i utvecklingen av bröstcancer.

– Även låga nivåer kan vara farliga, det är viktigt att öka förståelsen över att kadmium är farligt.

De flesta är utsatta

Hon konstaterar att de flesta människor är utsatta för kadmium, bland annat genom tobaksrök, förorenat vatten och batterier som innehåller nickelkadmium.

– Det finns även i många livsmedel, bland annat i spannmålsprodukter och potatis. Kadmiumet finns redan i jorden men genom olika sorters gödsel ökar halten och hamnar i maten.

Hur kan man skydda sig?

– Kadmiumet finns i vår omgivning, men genom att undvika tobaksrök, sopsortera rätt och äta varierat kan man slippa en del.

Studien fortsätter, Zelmina Lubovac Pilav och hennes kollegor i USA hoppas hitta olika samband som kan användas, inte minst när det gäller diagnostik.

– Vi har en lång väg dit, men vi fördjupar oss i processen. Det finns mycket jobb kvar att göra.

  • Alf Ehn

Giftig i höga halter

Kadmium (Cd) är ett relativt ovanligt grundämne som räknas som en tungmetall. I det periodiska systemet tillhör kadmium grupp tolv, samma som zink och kvicksilver. I jordskorpan är grundämnet tämligen ovanligt, och förekommer då främst tillsammans med zink. Kadmium har ingen livsnödvändig funktion och i höga halter är metallen giftig för alla former av liv.

Källa: Wikipedia