23 maj 2014 16:11

07 jan 2015 09:56

Bakterier i urinen behöver inte vara infektion

FORSKNING

Forskning inom Närhälsan visar att trötthet, oro och förvirring hos brukare på äldreboenden ofta inte är tecken på en urinvägsinfektion. Pär-Daniel Sundvall har kommit fram till att är lika vanligt med bakterier i urinen hos de som fått den typen av besvär, som bland de som inte har besvär.

Cirka en tredjedel av vårdtagarna på äldreboenden har bakterier i urinen utan att ha besvär och utan att det ska behandlas med antibiotika.

Forskning inom Närhälsan visar att trötthet, oro och förvirring hos brukare på äldreboenden ofta inte är tecken på en urinvägsinfektion. Pär-Daniel Sundvall har kommit fram till att är lika vanligt med bakterier i urinen hos de som fått den typen av besvär, som bland de som inte har besvär.

Cirka en tredjedel av vårdtagarna på äldreboenden har bakterier i urinen utan att ha besvär och utan att det ska behandlas med antibiotika.