23 maj 2014 06:00

07 jan 2015 10:13

Statliga miljoner hamnar i regionen

FORSKNING

Statliga Innova satsar 100 miljoner på utveckling av vård och behandling av diabetessjuka samt tillväxt i livsvetenskapsföretag. En del av pengarna lär hamna i Västra Götaland.

Programmet SIO folksjukdomar handlar om att nationellt utveckla strukturer och processer för sektorn som handlar om så kallad life science. Regionen har tillsammans med Chalmers och Göteborgs universitet en samverkan som gör att det finns en infrastruktur för klinisk forskning.

– Satsningen innebär att ökade förutsättningar för oss att genomföra nydanande kliniska studier, säger regiondirektör i Ann-Sofi Lodin i ett pressmeddelande.

Statliga Innova satsar 100 miljoner på utveckling av vård och behandling av diabetessjuka samt tillväxt i livsvetenskapsföretag. En del av pengarna lär hamna i Västra Götaland.

Programmet SIO folksjukdomar handlar om att nationellt utveckla strukturer och processer för sektorn som handlar om så kallad life science. Regionen har tillsammans med Chalmers och Göteborgs universitet en samverkan som gör att det finns en infrastruktur för klinisk forskning.

– Satsningen innebär att ökade förutsättningar för oss att genomföra nydanande kliniska studier, säger regiondirektör i Ann-Sofi Lodin i ett pressmeddelande.