27 maj 2014 19:52

07 jan 2015 10:13

Nya löneavtal driver upp kostnaderna

Underskottet för Skaraborgs sjukhus växte med 8,2 miljoner kronor under april och efter fyra månader är resultatet -15,3 miljoner.

Det samlade resultatet är 10,6 miljoner sämre än budgeten och den främsta orsaken, enligt Skas rapport, till resultat i april är främst en uppräkning av personalskulden i samband med att de nya lönerna betalades ut. Ökningen av personalkostnaderna, mellan mars och april, var 7,8 procent eller 15 miljoner kronor.

Antalet undersköterskor ökar, bland annat på grund av att fler sjuksköterskor anställts som undersköterskor under upplärningstiden. Sjukfrånvaron fortsätter sjunka och ligger på 6,8 procent. Samtliga chefer har börjat en översyn av sjukskriven personal för att se till att eventuella rehabiliteringsåtgärder utförs.

Färre patienter läggs in under kort tid, vilket är en effekt av förändrings- och effektiviseringsarbeten. Återbesök via telefon i stället för på sjukhuset minskar även antalet besök i öppenvården.

Skas är på rätt sida målen för vårdgarantin (90 dagar) och kömiljarden (60 dagar). Målen nås för både besök och operationer samt antal väntande. För att klara dem har patienter skickats till andra vårdgivare, främst när det gäller ögon och ortopedi. Några verksamheter har utökat sin mottagningstid, både med egna och inhyrda läkare.

Det samlade resultatet är 10,6 miljoner sämre än budgeten och den främsta orsaken, enligt Skas rapport, till resultat i april är främst en uppräkning av personalskulden i samband med att de nya lönerna betalades ut. Ökningen av personalkostnaderna, mellan mars och april, var 7,8 procent eller 15 miljoner kronor.

Antalet undersköterskor ökar, bland annat på grund av att fler sjuksköterskor anställts som undersköterskor under upplärningstiden. Sjukfrånvaron fortsätter sjunka och ligger på 6,8 procent. Samtliga chefer har börjat en översyn av sjukskriven personal för att se till att eventuella rehabiliteringsåtgärder utförs.

Färre patienter läggs in under kort tid, vilket är en effekt av förändrings- och effektiviseringsarbeten. Återbesök via telefon i stället för på sjukhuset minskar även antalet besök i öppenvården.

Skas är på rätt sida målen för vårdgarantin (90 dagar) och kömiljarden (60 dagar). Målen nås för både besök och operationer samt antal väntande. För att klara dem har patienter skickats till andra vårdgivare, främst när det gäller ögon och ortopedi. Några verksamheter har utökat sin mottagningstid, både med egna och inhyrda läkare.

  • Alf Ehn