30 maj 2014 09:08

07 jan 2015 09:56

Mindre inflöde till sjukhusen

Ny regional grupp ska se över gammalt problem

Inflödet till sjukhusen ska minska och en regional grupp ska titta på olika förslag.
– Det som går bra på ett ställe kanske kan införas på ett annat, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Just nu sammanställs en grupp med representanter från varje förvaltning som har oplanerad vård. Den ska även bli en styrgrupp och just nu ligger fokus på att ta fram förslag på hur inflödet till sjukhusen ska minskas.

– Det görs redan mycket på sjukhusen och inom primärvården, men vi behöver bli bättre på att sprida erfarenheterna. Den regionala gruppen ska bland annat samla de goda exemplen; det som går bra på ett ställe kanske kan införas på ett annat, säger Ann Söderström.

Hon nämner arbetssättet vid akuten i Lidköping som ett bra exempel. Där jobbar team med bland annat hembesök för olika patientgrupper. Samarbetet med primärvården och kommunerna har utvecklats, vilket skapar en trygghet hos patienten som inte behöver åka till akuten så ofta.

”Sköra äldre”

I Mölndal finns ett projekt för ”sköra äldre” som genom förbättrad primär- och kommunal vård inte ska behöva sitta och vänta på akuten.

– Ofta, men inte alltid, går det att förebygga ett akutbesök genom god vård i hemmet, säger Söderström.

Att placera akutmottagningarna och jourcentralerna vägg i vägg, för att lättare kunna hänvisa patienterna till rätt vårdnivå, är en idé som ofta framförs. Vid Mölndals sjukhus genomförs ett projekt där en linje, som bemannas av distriktsläkare och distriktssköterskor, jobbar parallellt med den ordinarie akutpersonalen.

– De är anställda av sjukhuset och hittills har det gett bra resultat.

Finns det några ekonomiska mål med gruppens arbete?

– Det primära är inte att spara pengar, men kan vi minska inläggningarna och att färre besöker akutmottagningarna, så blir ju kostnaderna mindre.

Just nu sammanställs en grupp med representanter från varje förvaltning som har oplanerad vård. Den ska även bli en styrgrupp och just nu ligger fokus på att ta fram förslag på hur inflödet till sjukhusen ska minskas.

– Det görs redan mycket på sjukhusen och inom primärvården, men vi behöver bli bättre på att sprida erfarenheterna. Den regionala gruppen ska bland annat samla de goda exemplen; det som går bra på ett ställe kanske kan införas på ett annat, säger Ann Söderström.

Hon nämner arbetssättet vid akuten i Lidköping som ett bra exempel. Där jobbar team med bland annat hembesök för olika patientgrupper. Samarbetet med primärvården och kommunerna har utvecklats, vilket skapar en trygghet hos patienten som inte behöver åka till akuten så ofta.

”Sköra äldre”

I Mölndal finns ett projekt för ”sköra äldre” som genom förbättrad primär- och kommunal vård inte ska behöva sitta och vänta på akuten.

– Ofta, men inte alltid, går det att förebygga ett akutbesök genom god vård i hemmet, säger Söderström.

Att placera akutmottagningarna och jourcentralerna vägg i vägg, för att lättare kunna hänvisa patienterna till rätt vårdnivå, är en idé som ofta framförs. Vid Mölndals sjukhus genomförs ett projekt där en linje, som bemannas av distriktsläkare och distriktssköterskor, jobbar parallellt med den ordinarie akutpersonalen.

– De är anställda av sjukhuset och hittills har det gett bra resultat.

Finns det några ekonomiska mål med gruppens arbete?

– Det primära är inte att spara pengar, men kan vi minska inläggningarna och att färre besöker akutmottagningarna, så blir ju kostnaderna mindre.

  • Alf Ehn