04 jun 2014 06:00

23 jan 2015 15:45

"Vi skulle behöva mer tid"

Vårdcentralerna erbjuds stöd för att utveckla vårdsamordnare för patienter med psykisk ohälsa.
– Behovet är stort, men vi skulle behöva mer tid, säger Ami Hertzman, vårdcentralschef i Tidan.

Regionen får statliga pengar för att stärka vården för patienter med psykisk ohälsa.

Ett grepp är att skjuta till pengar till vårdcentralerna så att de kan utveckla en funktion som ”vårdsamordnare psykisk ohälsa”, för att hitta de bästa lösningarna och öka patientens delaktighet i behandlingen. Vårdsamordnaren ska bland annat ansvara för information till patienten om sjukdomen, aktuell behandling och olika alternativ och följa upp olika insatser.

Samordnaren ska även bedöma symptomen och uppmärksamma andra sjukdomar som kan vara kopplade till den psykiska ohälsan.

– Det är inte helt enkelt att bedöma en patient från det perspektivet. Det ställer stora krav och tar tid, betonar Hertzman.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström:

– Det ska vara en funktion som patienten kan kontakta; det är lättare att prata med en och samma person än att söka efter olika.

Erbjudande

Det handlar om ett erbjudande till vårdcentralerna och de nappar får en ersättning på 60 000 kronor per år under de två första åren, samt med tio kronor per listningspoäng.

– Syftet är att få i gång en process och introducera funktionen. Sedan är det tänkt att det ska ingå i vårdcentralens vanliga verksamhet, säger Ann Söderström.

Tidans vårdcentral har cirka 4 300 listade patienter. Hertzman beräknar att den skulle få cirka 76 000 kronor per år för att ha vårdsamordnaren.

– Det motsvarar tio procents arbetstid, eller fyra timmar i veckan, för en distriktssköterska. Ska det fungera behövs det nog en halvtid. Det är ett tungt ansvar och väldigt många av de som ringer till oss har psykiska problem, säger Ami Hertzman och tillägger:

– Samtidigt är det bra att man försöker hitta lösningar. Patientgruppen har det tufft och bollas ofta mellan olika instanser. Vi är tveksamma men tittar noga på det.

Regionen får statliga pengar för att stärka vården för patienter med psykisk ohälsa.

Ett grepp är att skjuta till pengar till vårdcentralerna så att de kan utveckla en funktion som ”vårdsamordnare psykisk ohälsa”, för att hitta de bästa lösningarna och öka patientens delaktighet i behandlingen. Vårdsamordnaren ska bland annat ansvara för information till patienten om sjukdomen, aktuell behandling och olika alternativ och följa upp olika insatser.

Samordnaren ska även bedöma symptomen och uppmärksamma andra sjukdomar som kan vara kopplade till den psykiska ohälsan.

– Det är inte helt enkelt att bedöma en patient från det perspektivet. Det ställer stora krav och tar tid, betonar Hertzman.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström:

– Det ska vara en funktion som patienten kan kontakta; det är lättare att prata med en och samma person än att söka efter olika.

Erbjudande

Det handlar om ett erbjudande till vårdcentralerna och de nappar får en ersättning på 60 000 kronor per år under de två första åren, samt med tio kronor per listningspoäng.

– Syftet är att få i gång en process och introducera funktionen. Sedan är det tänkt att det ska ingå i vårdcentralens vanliga verksamhet, säger Ann Söderström.

Tidans vårdcentral har cirka 4 300 listade patienter. Hertzman beräknar att den skulle få cirka 76 000 kronor per år för att ha vårdsamordnaren.

– Det motsvarar tio procents arbetstid, eller fyra timmar i veckan, för en distriktssköterska. Ska det fungera behövs det nog en halvtid. Det är ett tungt ansvar och väldigt många av de som ringer till oss har psykiska problem, säger Ami Hertzman och tillägger:

– Samtidigt är det bra att man försöker hitta lösningar. Patientgruppen har det tufft och bollas ofta mellan olika instanser. Vi är tveksamma men tittar noga på det.

  • Alf Ehn