07 jun 2014 06:00

07 jan 2015 09:56

Sjukhuspersonal ska kunna hjärt- lungräddning

Alla anställda på Skaraborgs sjukhus ska ha utbildning i hjärt- lungräddning och luftvägsstopp.
– Det ska följas av alla, det finns inga ursäkter, säger chefläkare Ulf Nyberg.

Tidigare har ordningen och uppföljningen av hjärt- lungräddning, HLR, mest handlat om muntliga direktiv.

– Hur det följts har varit väldigt olika. Nu har sjukhusledningen, sedan kardiologen tyckt att det här inte skötts bra, tagit beslutet och det ska följas av alla, säger Ulf Nyberg.

Alla utbildas

Nu finns det tydliga föreskrifter om vad som gäller. I dokumentet finns det bland annat angivet att alla de drygt 4 200 anställda, och inte bara vårdpersonalen, vid Skaraborgs sjukhus (Skövde, Falköping, Mariestad och Lidköping) ska har utbildning i HLR och luftvägsstopp. All vårdpersonal ska ha utbildning i sjukhusanpassad HLR-räddning, personal som vårdar barn ska en speciell utbildning, liksom personal på akutmedicin.

Nyanställda ska utbildas inom en månad och ansvaret för att alla utbildas ligger på cheferna. All utbildning ska ske enligt Svenska HLR-rådets aktuella riktlinjer och den ska repeteras en gång per år.

– HLR-utbildning är färskvara, betonar Nyberg.

Sjukhuset ska även köpa in hjärtstartare så att de täcker sjukhusens hela områden. Enligt Svenska HLR-rådet ska start av HLR ske inom en minut från inträffat hjärtstopp och defibrillering (med hjärtstartare) inom tre minuter.

– När larmet går ska hjälpen snabbt vara framme. Hur och var vi placerar hjärtstartarna vet vi inte ännu, men allt ska var täckt.

Tidigare har ordningen och uppföljningen av hjärt- lungräddning, HLR, mest handlat om muntliga direktiv.

– Hur det följts har varit väldigt olika. Nu har sjukhusledningen, sedan kardiologen tyckt att det här inte skötts bra, tagit beslutet och det ska följas av alla, säger Ulf Nyberg.

Alla utbildas

Nu finns det tydliga föreskrifter om vad som gäller. I dokumentet finns det bland annat angivet att alla de drygt 4 200 anställda, och inte bara vårdpersonalen, vid Skaraborgs sjukhus (Skövde, Falköping, Mariestad och Lidköping) ska har utbildning i HLR och luftvägsstopp. All vårdpersonal ska ha utbildning i sjukhusanpassad HLR-räddning, personal som vårdar barn ska en speciell utbildning, liksom personal på akutmedicin.

Nyanställda ska utbildas inom en månad och ansvaret för att alla utbildas ligger på cheferna. All utbildning ska ske enligt Svenska HLR-rådets aktuella riktlinjer och den ska repeteras en gång per år.

– HLR-utbildning är färskvara, betonar Nyberg.

Sjukhuset ska även köpa in hjärtstartare så att de täcker sjukhusens hela områden. Enligt Svenska HLR-rådet ska start av HLR ske inom en minut från inträffat hjärtstopp och defibrillering (med hjärtstartare) inom tre minuter.

– När larmet går ska hjälpen snabbt vara framme. Hur och var vi placerar hjärtstartarna vet vi inte ännu, men allt ska var täckt.

  • Alf Ehn