09 jun 2014 16:04

23 jan 2015 15:28

Klartecken för Regionens hus

Fullmäktigebeslut utan diskussion om nytt bygge i Skövde

Regionfullmäktige gav grönt ljus för ett nytt Regionens hus i Skövde.
– När vi säger Skövde så säger vi Skaraborg, säger Conny Brännberg (KD).

Beslutet som togs under måndagen innebär att arbetet med att planera för ett nytt hus i Skövde, där verksamheterna i Skövde samt de regionövergripande verksamheterna som just nu finns i Mariestad ska samlas. Var huset ska byggas är inte klart, men regionen jobbar med tre olika alternativ.

Preliminärt handlar det om 360 arbetsplatser och inflyttning planeras, beroende på alternativ, till senast 2019.

Övrig verksamhet och personal på Regionens hus i Mariestad flyttar till lokaler vid sjukhuset i Mariestad.

Skövdepolitikern, samt vice ordförande i regionfullmäktige, Conny Brännberg (KD) konstaterade att många befarade att det skulle bli en centralisering när regionen bildades:

– Nu får vi en satsning i Skövde och en utveckling av verksamheten i Mariestad. Vi är överens om det här i Skaraborg och det som är bra för en kommun, ska även vara bra för den andra.

Elisabeth Stålarm (M) var den andra och sista Skaraborgaren som yttrade sig i frågan:

– Som Skarabo tillstyrker jag beslutet, men Regionens hus i Mariestad är fylld av mycket fin konst, glöm inte bort den.

Vill klimatrevidera

Regionfullmäktige godkände den regionala planen för transportinfrastrukturen 2014-2025 som är 6,351 miljarder.

Miljöpartiet, som styr i regionen tillsammans med S och V, lämnade en protokollsanteckning, där regionfullmäktige uppmärksammades på behovet av att efter höstens val omgående klimatrevidera både regional och nationell plan. I anteckningen konstateras att prognosmetoder måste moderniseras och kvaliteten säkerställas så att inte vägtrafiken övervärderas och järnvägspolitiken underskattas.

– Förslaget är det bästa möjliga givet att det saknas en majoritet för en tillräcklig klimatpolitik i dag. Det kan väljarna ändra på den 14 september, säger MP:s gruppledare Birgitta Losman.

Beslutet som togs under måndagen innebär att arbetet med att planera för ett nytt hus i Skövde, där verksamheterna i Skövde samt de regionövergripande verksamheterna som just nu finns i Mariestad ska samlas. Var huset ska byggas är inte klart, men regionen jobbar med tre olika alternativ.

Preliminärt handlar det om 360 arbetsplatser och inflyttning planeras, beroende på alternativ, till senast 2019.

Övrig verksamhet och personal på Regionens hus i Mariestad flyttar till lokaler vid sjukhuset i Mariestad.

Skövdepolitikern, samt vice ordförande i regionfullmäktige, Conny Brännberg (KD) konstaterade att många befarade att det skulle bli en centralisering när regionen bildades:

– Nu får vi en satsning i Skövde och en utveckling av verksamheten i Mariestad. Vi är överens om det här i Skaraborg och det som är bra för en kommun, ska även vara bra för den andra.

Elisabeth Stålarm (M) var den andra och sista Skaraborgaren som yttrade sig i frågan:

– Som Skarabo tillstyrker jag beslutet, men Regionens hus i Mariestad är fylld av mycket fin konst, glöm inte bort den.

Vill klimatrevidera

Regionfullmäktige godkände den regionala planen för transportinfrastrukturen 2014-2025 som är 6,351 miljarder.

Miljöpartiet, som styr i regionen tillsammans med S och V, lämnade en protokollsanteckning, där regionfullmäktige uppmärksammades på behovet av att efter höstens val omgående klimatrevidera både regional och nationell plan. I anteckningen konstateras att prognosmetoder måste moderniseras och kvaliteten säkerställas så att inte vägtrafiken övervärderas och järnvägspolitiken underskattas.

– Förslaget är det bästa möjliga givet att det saknas en majoritet för en tillräcklig klimatpolitik i dag. Det kan väljarna ändra på den 14 september, säger MP:s gruppledare Birgitta Losman.

  • Alf Ehn