10 jun 2014 16:47

07 jan 2015 10:14

Alliansen vill skrota fri tandvård

REGIONFULLMÄKTIGE: Omstridd reform vållade het budgetdebatt

Fri tandvård upp till och med 25 år var ett hett ämne under budgetdebatten i regionfullmäktige.
– Det är bra, men vi måste prioritera, säger oppositionsrådet Jonas Andersson (FP).

Nästa år är reformen om fri tandvård fullt utbyggd och gäller då upp till och med 25 år.

Kostnaden är 146 miljoner och den blev flitigt diskuterad under debatten. Regionledningen (S, V och MP) vill fortsätta, medan allianspartierna M, C, FP och KD, vill riva upp reformen och använda pengarna till annat. Sverigedemokraterna vill lägga gränsen vid 23 år.

– Är det rätt att lägga så stora pengar på tandvård för unga vuxna, säger Martin Andreasson (M).

Helén Eliasson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, betonar att reformen är bra och att det handlar om en investering.

– Alla barn växer inte upp på solsidan. Många skulle ha avstått från tandvård på grund av ekonomiska skäl, säger Helén Eliasson.

Hälften

Jonas Andersson (FP) hänvisade till undersökningar som visar att bara drygt 50 procent av 22–23-åringarna utnyttjar den fria tandvården.

– Jag är rätt att det inte handlar om folk från socioekonomiskt utsatta områden. Om det visar sig att de har problem med tandhälsan borde ju det ha uppmärksammats av folktandvården långt tidigare. Mycket är bra med fri tandvård, men politik handlar om att prioritera

Kristdemokraternas Benny Strandberg ställde den fria tandvården mot en ökad satsning på psykiatrin, i ett replikskifte med Göran Larsson (MP) som ville ha klara besked från partierna.

– Vad säger du till de som står vid Bup och väntar? Du kan ju inte erbjuda dem en plomb?

Under resten av hälso- och sjukvårdsdebatten handlade det bland annat om psykiatrin, vinster i primärvården, tillgänglighet och ambulanssjukvård. Helén Eliasson konstaterade att regionledning och opposition är ense i mycket och att debatten var bra.

– I flera områden kan vi lägga ihop förslagen.

Nästa år är reformen om fri tandvård fullt utbyggd och gäller då upp till och med 25 år.

Kostnaden är 146 miljoner och den blev flitigt diskuterad under debatten. Regionledningen (S, V och MP) vill fortsätta, medan allianspartierna M, C, FP och KD, vill riva upp reformen och använda pengarna till annat. Sverigedemokraterna vill lägga gränsen vid 23 år.

– Är det rätt att lägga så stora pengar på tandvård för unga vuxna, säger Martin Andreasson (M).

Helén Eliasson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, betonar att reformen är bra och att det handlar om en investering.

– Alla barn växer inte upp på solsidan. Många skulle ha avstått från tandvård på grund av ekonomiska skäl, säger Helén Eliasson.

Hälften

Jonas Andersson (FP) hänvisade till undersökningar som visar att bara drygt 50 procent av 22–23-åringarna utnyttjar den fria tandvården.

– Jag är rätt att det inte handlar om folk från socioekonomiskt utsatta områden. Om det visar sig att de har problem med tandhälsan borde ju det ha uppmärksammats av folktandvården långt tidigare. Mycket är bra med fri tandvård, men politik handlar om att prioritera

Kristdemokraternas Benny Strandberg ställde den fria tandvården mot en ökad satsning på psykiatrin, i ett replikskifte med Göran Larsson (MP) som ville ha klara besked från partierna.

– Vad säger du till de som står vid Bup och väntar? Du kan ju inte erbjuda dem en plomb?

Under resten av hälso- och sjukvårdsdebatten handlade det bland annat om psykiatrin, vinster i primärvården, tillgänglighet och ambulanssjukvård. Helén Eliasson konstaterade att regionledning och opposition är ense i mycket och att debatten var bra.

– I flera områden kan vi lägga ihop förslagen.

  • Alf Ehn