11 jun 2014 15:38

07 jan 2015 10:14

10 000 kronor för varje bytt vecka

Höjd semesterersättning på Skas

Anställda på Skaraborgs sjukhus som jobbar en vecka på sin ordinarie semester erbjuds 10 000 kronor i lönetillägg.
– Vi måste göra något, säger ordföranden Susanne Larsson (S).

Anställda på enheter vid Skaraborgs sjukhus, där det fattas personal och det är luckor i schemat inför sommaren kommer att erbjudas 10 000 kronor i lönetillägg per vecka om de tar ledigt utanför semesterperioden. Få har tidigare nappat på erbjudandet på 5 000 kronor men nu dubblas budet.

– Jag delar uppfattningen om att 5 000 är för lite. Vi ville höja tidigare, har uppvaktat regionen men fått nej. Nu ger avtalet oss en möjlighet för cheferna att förhandla med de berörda, säger Susanne Larsson.

Hon säger att förra året, då det handlade om 5 000 kronor i veckan, kostade åtgärd en cirka 1,2 miljoner.

– Det här kanske blir en halv miljon dyrare. Vi hoppas verkligen att vi inte behöver beordra in personal.

De som tidigare nappat på 5 000-ersättningen kommer att få den nya nivån.

Hyrläkare i psykiatrin

Skas kommer även att få använda bemanningsläkare inom psykiatrin i sommar.

– Vi måste klara av situationen men det är bara tillfälligt. Vi tror fortfarande på hyrläkarstoppet och att det behöver vara kontinuitet för patienterna.

Sjukhuset ska skicka en skrivelse till regionens fastighetsnämnd om parkeringssituationen vid Skas.

– Parkeringsautomaterna är för få och informationen är dålig. Vi vill att det ska vara avgiftsfritt tills allting fungerar som det ska, säger Susanne Larsson.

Anställda på enheter vid Skaraborgs sjukhus, där det fattas personal och det är luckor i schemat inför sommaren kommer att erbjudas 10 000 kronor i lönetillägg per vecka om de tar ledigt utanför semesterperioden. Få har tidigare nappat på erbjudandet på 5 000 kronor men nu dubblas budet.

– Jag delar uppfattningen om att 5 000 är för lite. Vi ville höja tidigare, har uppvaktat regionen men fått nej. Nu ger avtalet oss en möjlighet för cheferna att förhandla med de berörda, säger Susanne Larsson.

Hon säger att förra året, då det handlade om 5 000 kronor i veckan, kostade åtgärd en cirka 1,2 miljoner.

– Det här kanske blir en halv miljon dyrare. Vi hoppas verkligen att vi inte behöver beordra in personal.

De som tidigare nappat på 5 000-ersättningen kommer att få den nya nivån.

Hyrläkare i psykiatrin

Skas kommer även att få använda bemanningsläkare inom psykiatrin i sommar.

– Vi måste klara av situationen men det är bara tillfälligt. Vi tror fortfarande på hyrläkarstoppet och att det behöver vara kontinuitet för patienterna.

Sjukhuset ska skicka en skrivelse till regionens fastighetsnämnd om parkeringssituationen vid Skas.

– Parkeringsautomaterna är för få och informationen är dålig. Vi vill att det ska vara avgiftsfritt tills allting fungerar som det ska, säger Susanne Larsson.

  • Alf Ehn