18 jun 2014 16:36

07 jan 2015 09:57

Färre hål med lackning och lektioner

VÄSTRA GÖTALAND: Munhälsoprogram ger resultat

Regelbunden fluorlackning och munhälsolektioner i skolan innebär att eleverna får färre hål i tänderna, enligt folktandvården som granskat nästan 14 000 elever.

Sedan 2009 har folktandvården ett program (Framm) för förebyggande tandvård bland barn och ungdomar. Tandsköterskor besöker regelbundet samtliga grundskolor i Västra Götaland och fluorlackar elevernas tänder samt informerar om munhälsa.

Projektet omfattar elever i både förskolan och skolan men utvärderingen som redovisades under torsdagen gäller insatser i grundskolan. Journalerna för 13 947 elever mellan 12-15 år har granskats. Två elevgrupper, de som har deltagit i programmet och de som inte deltagit, jämfördes. De som varit med hade drygt 30 procent färre hål än den andra gruppen.

– Siffrorna visar på stora fördelar, programmet gör att fler får bättre munhälsa. Det bidrar även till att minska ojämlikheterna i munhälsa, säger Jens Söder (S), ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Skaraborg bäst

Skaraborg ligger bättre till än snittet i Västra Götaland avseende tandhälsan för yngre. 2013 hade 82,3 procent av 6-åringarna inga problem med tänderna, regionsnittet låg på 80,4. 2005 var siffran 65,2 i Skaraborg medan regionen hade 63,8. Färre barn hade skadade tänder i åldersgruppen. Förhållandet var det samma bland 19-åringarna.

69,2 procent av 19-åringarna i Skaraborg var kariesfria, mot 66,9 i hela regionen.

– Skaraborg är oftast bäst i klassen. Det finns en förstående kring problematiken och för att följa besluten. Siffrorna visar bland annat att vi är bra på övervakad tandborstning i förskolan, säger Jens Söder.

Sedan 2009 har folktandvården ett program (Framm) för förebyggande tandvård bland barn och ungdomar. Tandsköterskor besöker regelbundet samtliga grundskolor i Västra Götaland och fluorlackar elevernas tänder samt informerar om munhälsa.

Projektet omfattar elever i både förskolan och skolan men utvärderingen som redovisades under torsdagen gäller insatser i grundskolan. Journalerna för 13 947 elever mellan 12-15 år har granskats. Två elevgrupper, de som har deltagit i programmet och de som inte deltagit, jämfördes. De som varit med hade drygt 30 procent färre hål än den andra gruppen.

– Siffrorna visar på stora fördelar, programmet gör att fler får bättre munhälsa. Det bidrar även till att minska ojämlikheterna i munhälsa, säger Jens Söder (S), ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Skaraborg bäst

Skaraborg ligger bättre till än snittet i Västra Götaland avseende tandhälsan för yngre. 2013 hade 82,3 procent av 6-åringarna inga problem med tänderna, regionsnittet låg på 80,4. 2005 var siffran 65,2 i Skaraborg medan regionen hade 63,8. Färre barn hade skadade tänder i åldersgruppen. Förhållandet var det samma bland 19-åringarna.

69,2 procent av 19-åringarna i Skaraborg var kariesfria, mot 66,9 i hela regionen.

– Skaraborg är oftast bäst i klassen. Det finns en förstående kring problematiken och för att följa besluten. Siffrorna visar bland annat att vi är bra på övervakad tandborstning i förskolan, säger Jens Söder.

  • Alf Ehn