18 jun 2014 06:00

07 jan 2015 09:56

Alla sittande fullmäktige ska ta beslut

SKARABORG: Avtal om E20-medfinansiering

Avtalskonstruktionen om medfinansieringen av E20-utbyggnaden pågår.
– Målet är att alla sittande kommunfullmäktige ska ta beslut, säger Katarina Jonsson (M), ordförande i Skaraborgs kommunalförbund.

Regionen, kommunalförbundet och kommunerna är överens om att medfinansiera den kommande utbyggnaden av E20. De har tagit beslut om avsiktsförklaringar och nu ska avtalen skrivas och undertecknas. För att täcka in allt kommer det att bli två avtal; ett huvudavtal mellan Trafikverket, regionen, kommunalförbunden och Västsvenska handelskammaren.

Sedan kommer de aktuella kommunerna skriva avtal med kommunalförbundet. Målsättningen är att avtalen ska vara klara och antagna av sittande fullmäktige, så att ärendet är klart inom mandatperioden.

Samtidigt tas det fram hur mycket regionen och varje enskild kommun ska bidra med. När uppgörelsen med regeringen blev klar i våras, ökade totalbeloppet från 1 miljard till 1,35 miljarder.

– Fördelningen följer den tidigare modellen, kommunerna som är störst och som ligger närmast tar det största ansvaret, men den exakta kronfördelningen är inte klar, säger Katarina Jonsson.

Förbundets ekonomi visar på röda siffror.

– Basfinansieringen täcker inte vår verksamhet, men vi är medvetna om det och tar av det egna kapitalet innan vår omorganisation är klar, säger Katarina Jonsson.

Regionen, kommunalförbundet och kommunerna är överens om att medfinansiera den kommande utbyggnaden av E20. De har tagit beslut om avsiktsförklaringar och nu ska avtalen skrivas och undertecknas. För att täcka in allt kommer det att bli två avtal; ett huvudavtal mellan Trafikverket, regionen, kommunalförbunden och Västsvenska handelskammaren.

Sedan kommer de aktuella kommunerna skriva avtal med kommunalförbundet. Målsättningen är att avtalen ska vara klara och antagna av sittande fullmäktige, så att ärendet är klart inom mandatperioden.

Samtidigt tas det fram hur mycket regionen och varje enskild kommun ska bidra med. När uppgörelsen med regeringen blev klar i våras, ökade totalbeloppet från 1 miljard till 1,35 miljarder.

– Fördelningen följer den tidigare modellen, kommunerna som är störst och som ligger närmast tar det största ansvaret, men den exakta kronfördelningen är inte klar, säger Katarina Jonsson.

Förbundets ekonomi visar på röda siffror.

– Basfinansieringen täcker inte vår verksamhet, men vi är medvetna om det och tar av det egna kapitalet innan vår omorganisation är klar, säger Katarina Jonsson.

  • Alf Ehn