19 jun 2014 06:00

07 jan 2015 10:15

Pengarna räcker inte till fler ST-läkare

VÄSTRA GÖTALAND: Populära tjänstgöringar

Pengarna räcker inte till för alla läkare som gör sin specialisttjänstgöring (ST) som allmänläkare i regionen.
Ledningen skjuter till tolv miljoner men oppositionen vill gå snabbare fram.

I början av april fanns det 397 ST-läkare i allmänmedicin i regionen. Antalet har ökat sedan VG primärvård infördes. 2009 handlade det om 220 och efter sommaren finns det ytterligare drygt 30 läkare som vill ha en ST-plats i allmänmedicin på en vårdcentral.

Problemet är att budgeten inte räcker till, men under onsdagen tog hälso- och sjukvårdsutskottet, HSU, beslut om att begära ytterligare tolv miljoner för 2014 och att en långsiktig lösning ska utredas.

– En framgång att vi gått i taket, men vi måste säkra att vi har en finansiering för en utökning, säger Helén Eliasson (S), ordförande i HSU.

Vice ordföranden Jonas Andersson (FP) vill agera snabbare och menar att HSU ska begära om mer medel hos ägarutskottet.

– Vi har länge jagat fler specialister i allmänmedicin, det är förvånande att den politiska ledningen är passiv. Vem vet var de 30 som är intresserade hamnar, säger Andersson.

Vill ha lättnader

Närhälsan vill ha lättnader i regelverket om handledning av ST-läkare. Risken för att de vårdcentraler som inte uppfyller kraven blir underbemannade och inte har någon möjlighet att skapa en återväxt inom allmänmedicin. HSU menar att det inte är fel på regelverket, och att Närhälsan ska komma med förslag som innebär förbättringar inom de regler som finns.

HSU beslöt att godkänna en FP-motion om att utreda förutsättningarna för dietistverksamhet på primärvårdsnivå. Dimensionen är en dietist per 60 000 invånare.

I början av april fanns det 397 ST-läkare i allmänmedicin i regionen. Antalet har ökat sedan VG primärvård infördes. 2009 handlade det om 220 och efter sommaren finns det ytterligare drygt 30 läkare som vill ha en ST-plats i allmänmedicin på en vårdcentral.

Problemet är att budgeten inte räcker till, men under onsdagen tog hälso- och sjukvårdsutskottet, HSU, beslut om att begära ytterligare tolv miljoner för 2014 och att en långsiktig lösning ska utredas.

– En framgång att vi gått i taket, men vi måste säkra att vi har en finansiering för en utökning, säger Helén Eliasson (S), ordförande i HSU.

Vice ordföranden Jonas Andersson (FP) vill agera snabbare och menar att HSU ska begära om mer medel hos ägarutskottet.

– Vi har länge jagat fler specialister i allmänmedicin, det är förvånande att den politiska ledningen är passiv. Vem vet var de 30 som är intresserade hamnar, säger Andersson.

Vill ha lättnader

Närhälsan vill ha lättnader i regelverket om handledning av ST-läkare. Risken för att de vårdcentraler som inte uppfyller kraven blir underbemannade och inte har någon möjlighet att skapa en återväxt inom allmänmedicin. HSU menar att det inte är fel på regelverket, och att Närhälsan ska komma med förslag som innebär förbättringar inom de regler som finns.

HSU beslöt att godkänna en FP-motion om att utreda förutsättningarna för dietistverksamhet på primärvårdsnivå. Dimensionen är en dietist per 60 000 invånare.

  • Alf Ehn