20 jun 2014 06:00

23 jan 2015 15:46

Tillgänglighet för flera sinnen

SKARABORG: Habilitering & hälsa i nya lokaler

Patienter som inte hör eller ser så bra får hjälp av Habilitering & hälsa som håller till i nya lokaler i Skövde.
Tillgänglighet är ett ledord.
– En anpassad miljö behöver inte vara tråkig, säger Eva Bjuke, enhetschef för syncentralen.

Tre av Habilitering och hälsas enheter huserar i det nybyggda huset på Trädgårdsgatan, som ligger på andra sidan gatan vid Resecentrum i Skövde.

Syncentralen, som har cirka 2 300 patienter från hela Skaraborg, huserade tidigare i källaren på sjukhuset i Skövde. Nu har de trånga lokalerna bytts mot rymliga och ändamålsenliga. Enhetschefen Eva Bjuke och hennes kollegor var delaktiga i planeringen.

– Vi jobbade jättemycket med färger, kontraster, belysning och ledstråk. Bland annat är belysningen anpassad efter personer med synnedsättning det en jämn och bländfri belysning. Det är ljust och fint, en anpassad miljö behöver inte vara en tråkig miljö.

Patienterna är mellan sex månader och 102 år. De har bestående synnedsättning och måste ha remiss från en ögonläkare. Detta för att utesluta att de inte bär på något som kan åtgärdas. De vanligaste ögonsjukdomarna är AMD (gula fläcken) glaukom (grön starr) eller synnedsättningar på grund av diabetes.

– Befolkningen blir allt äldre och många vill fortsätta vara aktiva. Vi jobbar med mycket tekniskt avancerad hjälpmedel, exempelvis punktlösningar för personer med blindhet. Vi har en handbok som styr vad vi får ordinera och våra hjälpmedel är upphandlade. Alla syncentraler i regionen jobbar på samma sätt, säger Eva Bjuke.

Den som drabbas av synnedsättningar kan behöva hitta nya strategier för att klara vardagen. Patienterna får stöd på syncentralen som bland annat ordnar olika kurser. Ett träningskök, som kallas ögonvrån, finns uppbyggt och där kan synskadade träna och hitta nya sätt att sköta kökssysslorna.

– I stället för att hälla av potatisen som man är van att göra kan man använda ett durkslag, säger Eva Bjuke.

Elva medarbetare; synpedagoger, specialpedagog, optiker, IT-tekniker/utbildare, sekreterare och assistent, jobbar på syncentralen men Eva Bjuke skulle gärna se ytterligare en profession.

– Vi saknar en kurator. Det är en jättebrist hos; övriga syncentraler i regionen har kuratorer. Både vi och patientorganisationerna arbetar med frågan.

Fyra orter

Hörselverksamheten finns även i Mariestad, Lidköping, Falköping och Skas Skövde.

– På Skas utförs bland annat avancerad diagnostik på spädbarn, säger enhetschefen Karin Östman.

I Skaraborg finns 40 medarbetare. Av dem arbetar 24 i de nya lokalerna. Där finns bland annat audionomer, psykolog, kuratorer, ingenjörer och administrativ personal. Varje år genomförs cirka 21 000 besök, på de olika enheterna. Patienterna får hjälp med sin hörselrehabilitering, där bland annat utprovning, anpassning och service av hörselhjälpmedel ingår.

Enheten vill gärna ha en remiss från exempelvis primärvården för de patienter som söker. Karin Östman säger att patienter söker hjälp allt tidigare, andelen barn ökar. Många utsätter sig även för skadande buller, både på fritiden och på arbetet.

Karin och hennes kollegor arrangerar även olika kurser. Bland annat för föräldrar till hörselskadade barn. Även de som ska få hörselhjälpmedel får en information om vad det innebär och vilka realistiska förväntningar patienten kan ha.

– En hörapparat ersätter inte hörseln trots att de använder den senaste tekniken.

I hörselverkstaden kan patienter lämna in sina hjälpmedel för reparation och 80 procent av de hjälpmedel som lämnas in eller skickas dit repareras där.

Fem tolkar

Tolkverksamheten i Skövde täcker främst upp behovet i Skaraborg. Tre teckenspråkstolkar och två skrivtolkar arbetar här.

– Vi får nästan inga besökare hit till huset, tolkarna ska jobba ute på fältet. Uppdragen kan handla om det mesta, allt från ett besök hos vården till att gå på ett föredrag. De som behöver en tolk ringer till vår beställningsmottagning som sedan samordnar allting, säger enhetschefen Kristina Jasson.

Tre av Habilitering och hälsas enheter huserar i det nybyggda huset på Trädgårdsgatan, som ligger på andra sidan gatan vid Resecentrum i Skövde.

Syncentralen, som har cirka 2 300 patienter från hela Skaraborg, huserade tidigare i källaren på sjukhuset i Skövde. Nu har de trånga lokalerna bytts mot rymliga och ändamålsenliga. Enhetschefen Eva Bjuke och hennes kollegor var delaktiga i planeringen.

– Vi jobbade jättemycket med färger, kontraster, belysning och ledstråk. Bland annat är belysningen anpassad efter personer med synnedsättning det en jämn och bländfri belysning. Det är ljust och fint, en anpassad miljö behöver inte vara en tråkig miljö.

Patienterna är mellan sex månader och 102 år. De har bestående synnedsättning och måste ha remiss från en ögonläkare. Detta för att utesluta att de inte bär på något som kan åtgärdas. De vanligaste ögonsjukdomarna är AMD (gula fläcken) glaukom (grön starr) eller synnedsättningar på grund av diabetes.

– Befolkningen blir allt äldre och många vill fortsätta vara aktiva. Vi jobbar med mycket tekniskt avancerad hjälpmedel, exempelvis punktlösningar för personer med blindhet. Vi har en handbok som styr vad vi får ordinera och våra hjälpmedel är upphandlade. Alla syncentraler i regionen jobbar på samma sätt, säger Eva Bjuke.

Den som drabbas av synnedsättningar kan behöva hitta nya strategier för att klara vardagen. Patienterna får stöd på syncentralen som bland annat ordnar olika kurser. Ett träningskök, som kallas ögonvrån, finns uppbyggt och där kan synskadade träna och hitta nya sätt att sköta kökssysslorna.

– I stället för att hälla av potatisen som man är van att göra kan man använda ett durkslag, säger Eva Bjuke.

Elva medarbetare; synpedagoger, specialpedagog, optiker, IT-tekniker/utbildare, sekreterare och assistent, jobbar på syncentralen men Eva Bjuke skulle gärna se ytterligare en profession.

– Vi saknar en kurator. Det är en jättebrist hos; övriga syncentraler i regionen har kuratorer. Både vi och patientorganisationerna arbetar med frågan.

Fyra orter

Hörselverksamheten finns även i Mariestad, Lidköping, Falköping och Skas Skövde.

– På Skas utförs bland annat avancerad diagnostik på spädbarn, säger enhetschefen Karin Östman.

I Skaraborg finns 40 medarbetare. Av dem arbetar 24 i de nya lokalerna. Där finns bland annat audionomer, psykolog, kuratorer, ingenjörer och administrativ personal. Varje år genomförs cirka 21 000 besök, på de olika enheterna. Patienterna får hjälp med sin hörselrehabilitering, där bland annat utprovning, anpassning och service av hörselhjälpmedel ingår.

Enheten vill gärna ha en remiss från exempelvis primärvården för de patienter som söker. Karin Östman säger att patienter söker hjälp allt tidigare, andelen barn ökar. Många utsätter sig även för skadande buller, både på fritiden och på arbetet.

Karin och hennes kollegor arrangerar även olika kurser. Bland annat för föräldrar till hörselskadade barn. Även de som ska få hörselhjälpmedel får en information om vad det innebär och vilka realistiska förväntningar patienten kan ha.

– En hörapparat ersätter inte hörseln trots att de använder den senaste tekniken.

I hörselverkstaden kan patienter lämna in sina hjälpmedel för reparation och 80 procent av de hjälpmedel som lämnas in eller skickas dit repareras där.

Fem tolkar

Tolkverksamheten i Skövde täcker främst upp behovet i Skaraborg. Tre teckenspråkstolkar och två skrivtolkar arbetar här.

– Vi får nästan inga besökare hit till huset, tolkarna ska jobba ute på fältet. Uppdragen kan handla om det mesta, allt från ett besök hos vården till att gå på ett föredrag. De som behöver en tolk ringer till vår beställningsmottagning som sedan samordnar allting, säger enhetschefen Kristina Jasson.

  • Alf Ehn