23 jun 2014 06:00

23 jan 2015 15:46

Ingen propaganda i vårdlokaler

Överenskommelse inför valet

De politiska partierna får inte sprida valpropaganda på sjukhus eller vårdcentraler.
– Patienter ska inte behöva utsättas, säger Jonas Andersson, gruppledare i Folkpartiet.

Tillsammans med övriga sju gruppledare i regionen har Jonas Andersson skrivit under en överenskommelse om hur partierna får agera i regionens lokaler och arbetsplatser under valrörelsen.

– I princip handlar det om samma skrivning som inför de senaste valen, och det är bra att alla vet hur de ska förhålla sig, säger Jonas Andersson.

Bland annat får inte affischer eller flygblad förekomma i lokaler där patienter eller elever befinner sig. Regionens internpost, e-post, webb eller tidningar får inte användas till att sprida politisk information till patienter, elever eller medarbetare. Under arbetstid får inte medarbetare bära kläder, märken eller annat som innehåller partipolitiska budskap.

Den information som finns i närheten av sjukvårdens lokaler ska också vara återhållsam.

Under årens lopp har det inträffat vissa övertramp men oftast har det handlat om okunskap.

– I alla partier finns det ivriga valarbetare, ibland kan det bli fel, säger Johnny Magnusson, gruppledare för Moderaterna.

Något år beställde ett parti adresser till vårdpersonal, men tänkte inte på att några har angett sjukhusets adress som sin egen. Det var inte populärt när det började komma propagandamaterial till vårdexpeditionerna.

Politikerbesök

Partierna får besöka verksamheterna, för att informera sig om vad som sker på de olika enheterna, men besöken ska ske i samråd med ansvarig chef och patienternas integritet ska respekteras. De presskonferenser som arrangeras is amband med besöken ska genomföras så att verksamheten inte störs och att patientsekretessen inte skadas.

– Där har reglerna lättats något. Inför förra valet fick socialminister Göran Hägglund hålla en presskonferens på en parkeringsplats. Allting handlar om sunt förnuft, säger Jonas Andersson.

Tillsammans med övriga sju gruppledare i regionen har Jonas Andersson skrivit under en överenskommelse om hur partierna får agera i regionens lokaler och arbetsplatser under valrörelsen.

– I princip handlar det om samma skrivning som inför de senaste valen, och det är bra att alla vet hur de ska förhålla sig, säger Jonas Andersson.

Bland annat får inte affischer eller flygblad förekomma i lokaler där patienter eller elever befinner sig. Regionens internpost, e-post, webb eller tidningar får inte användas till att sprida politisk information till patienter, elever eller medarbetare. Under arbetstid får inte medarbetare bära kläder, märken eller annat som innehåller partipolitiska budskap.

Den information som finns i närheten av sjukvårdens lokaler ska också vara återhållsam.

Under årens lopp har det inträffat vissa övertramp men oftast har det handlat om okunskap.

– I alla partier finns det ivriga valarbetare, ibland kan det bli fel, säger Johnny Magnusson, gruppledare för Moderaterna.

Något år beställde ett parti adresser till vårdpersonal, men tänkte inte på att några har angett sjukhusets adress som sin egen. Det var inte populärt när det började komma propagandamaterial till vårdexpeditionerna.

Politikerbesök

Partierna får besöka verksamheterna, för att informera sig om vad som sker på de olika enheterna, men besöken ska ske i samråd med ansvarig chef och patienternas integritet ska respekteras. De presskonferenser som arrangeras is amband med besöken ska genomföras så att verksamheten inte störs och att patientsekretessen inte skadas.

– Där har reglerna lättats något. Inför förra valet fick socialminister Göran Hägglund hålla en presskonferens på en parkeringsplats. Allting handlar om sunt förnuft, säger Jonas Andersson.

  • Alf Ehn