26 jun 2014 21:15

07 jan 2015 10:15

Skaraborgs företag mest försiktiga

Skaraborgs företag är mest försiktiga om framtiden i hela Västra Götalands-regionen när det gäller konjunkturutvecklingen.

Skaraborgs företag fortsätter att vara positiva till konjunkturutvecklingen i sin helhet av de västsvenska företagen. Det visar Västsvenska handelskammarens undersökning.

Men Skaraborgs företag backar ändå i sin framtidstro om konjunkturutvecklingen - mest sett över hela regionen på ett års sikt.

– Det är troligen en följd av att Skaraborg är en industrität region och att de tillverkande företagen är de som är mest försiktiga i sin framtidsbedömning denna månad, säger Bjarne Pettersson, regionchef för Västsvenska handelskammaren i Skaraborg, i ett pressmeddelande.

Bostadsinvesteringarna och byggandet ökar i Sverige vilket ger en positiv skjuts. Företagen i Västsverige är överlag mer positiva på ett års sikt än på tre månader. Det bedöms som att Sverige är i en fas där det ekonomiska läget förbättras. Bedömningen av konjunkturprognosen för de Västsvenska företagen ligger i stort på samma nivå för juni som i april.

Skaraborgs företag fortsätter att vara positiva till konjunkturutvecklingen i sin helhet av de västsvenska företagen. Det visar Västsvenska handelskammarens undersökning.

Men Skaraborgs företag backar ändå i sin framtidstro om konjunkturutvecklingen - mest sett över hela regionen på ett års sikt.

– Det är troligen en följd av att Skaraborg är en industrität region och att de tillverkande företagen är de som är mest försiktiga i sin framtidsbedömning denna månad, säger Bjarne Pettersson, regionchef för Västsvenska handelskammaren i Skaraborg, i ett pressmeddelande.

Bostadsinvesteringarna och byggandet ökar i Sverige vilket ger en positiv skjuts. Företagen i Västsverige är överlag mer positiva på ett års sikt än på tre månader. Det bedöms som att Sverige är i en fas där det ekonomiska läget förbättras. Bedömningen av konjunkturprognosen för de Västsvenska företagen ligger i stort på samma nivå för juni som i april.