29 jul 2014 14:38

07 jan 2015 09:58

Akut brist på onkologer

Skaraborgs sjukhus behöver ha fler onkologer och ber Sahlgrenska och sjukhuset i Borås om hjälp.
– Vi har en oroväckande situation, säger Hans Halén på Skas.

Just nu har Skas endast en onkolog – som är en specialist på tumörsjukdomar – som arbetar 80 procent. Den läkaren går snart i pension och efter honom finns det ingen specialist med lika omfattande kompetens. I dagsläget görs en del av de onkologiska arbetsuppgifterna av kirurger och urologer.

Därför har verksamhetschefen Lars Rydberg och områdeschefen Annika Larsson skrivit till Sahlgrenska i Göteborg och Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, SÄS, och bett om hjälp. Skas vill ha motsvarande två onkologtjänster, till mottagningarna i Skövde och Lidköping.

– Det är ett minimum. Numera hittar och behandlar vi fler patienter med cancer än tidigare. Ofta är det riktigt avancerade behandlingar och då ska det vara en onkolog inkopplad, annars har vi ingen jämlik vård.

Hur är det med onkologer i Göteborg och Borås?

– Sahlgrenska har gott om onkologer och på SÄS finns det en onkologklinik, men sedan vet vi ju inte vart den här förfrågan leder. I regionen är fördelningen av onkologer ojämn.

Behovet av kompetensen ökar i Skaraborg. Under 2013 gavs totalt 4 862 cellgiftsbehandlingar inom Skas, vilket var en ökning med sju procent jämfört med 2012.

Åtgärdsplan

Skas arbetar med en åtgärdsplan för rekrytering och undersöker även möjligheten att använda rekryteringsföretag.

I en utredning från regionen finns det ett förslag på en onkologenhet på Skas, men det finns ännu inga beslut.

– Vi skulle behöva en sådan, om vi ska fortsätta ha en hög kvalitet. Vi skulle även behöva kunna utföra strålbehandling i Skövde, nu måste ju patienterna åka till Göteborg eller Borås, säger Hans Halén.

Just nu har Skas endast en onkolog – som är en specialist på tumörsjukdomar – som arbetar 80 procent. Den läkaren går snart i pension och efter honom finns det ingen specialist med lika omfattande kompetens. I dagsläget görs en del av de onkologiska arbetsuppgifterna av kirurger och urologer.

Därför har verksamhetschefen Lars Rydberg och områdeschefen Annika Larsson skrivit till Sahlgrenska i Göteborg och Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, SÄS, och bett om hjälp. Skas vill ha motsvarande två onkologtjänster, till mottagningarna i Skövde och Lidköping.

– Det är ett minimum. Numera hittar och behandlar vi fler patienter med cancer än tidigare. Ofta är det riktigt avancerade behandlingar och då ska det vara en onkolog inkopplad, annars har vi ingen jämlik vård.

Hur är det med onkologer i Göteborg och Borås?

– Sahlgrenska har gott om onkologer och på SÄS finns det en onkologklinik, men sedan vet vi ju inte vart den här förfrågan leder. I regionen är fördelningen av onkologer ojämn.

Behovet av kompetensen ökar i Skaraborg. Under 2013 gavs totalt 4 862 cellgiftsbehandlingar inom Skas, vilket var en ökning med sju procent jämfört med 2012.

Åtgärdsplan

Skas arbetar med en åtgärdsplan för rekrytering och undersöker även möjligheten att använda rekryteringsföretag.

I en utredning från regionen finns det ett förslag på en onkologenhet på Skas, men det finns ännu inga beslut.

– Vi skulle behöva en sådan, om vi ska fortsätta ha en hög kvalitet. Vi skulle även behöva kunna utföra strålbehandling i Skövde, nu måste ju patienterna åka till Göteborg eller Borås, säger Hans Halén.

  • Alf Ehn