29 jul 2014 19:00

23 jan 2015 15:47

"Ett sätt att skaffa referenser"

Den som har fått sommarjobb i någon av Östra Skaraborgs kommuner i år sliter för låga löner.
– Politikerna vill att fler ska få jobb. Då blir det lägre lön, säger Christer Kvarnling, enhetschef på arbetsmarknadsavdelningen i Skövde.

SSU har uppmärksammat sommarjobbares löner i Sverige och hittat stora skillnader. Men i Skaraborg är skillnaderna små - och ersättningen låg. Här kallas det feriepraktik. Praktikanten får en handledare och en utbildningsplan och utför mindre sysslor. Det är platser som inte ersätter fast personal eller vikarier.

– Genom praktiken får man en chans att skaffa referenser. Det kan öppna upp för sommarvikariat inom till exempel vården året efter, säger Ingvor Bergman (S), ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden i Falköping.

Lönerna för praktiken i Östra Skaraborg varierar mellan 37-45 kronor i timman. Hjo är den enda kommunen i spridningsområdet som tillämpar olika ersättningar beroende på syssla. De flesta får 37 kronor i timman medan vård- och omsorgsplatserna belönas med 41 kronor i timman.

– Vi vill få barn och ungdomar att inrikta sig på det området. Behovet av vårdpersonal kommer att växa i framtiden, säger lönekamrer Eva Thorstensson i Hjo kommun.

Alla som har sökt praktik i Hjo har fått, vissa genom föreningslivet.

– Lönen är lite lägre för att få fler in i praktik. Men den har legat still i några år och ska höjas nästa år.

Även Falköping uppvisar stort rekryteringsbehov inom vårdyrket. Men att ge högre lön till vårdpraktikanter ses inte som rätt väg att gå.

– Lönerna övervägs varje år. Vi tycker att det är viktigare att alla får erbjudande, men man får söka som om det vore ett vanligt jobb, säger Ingvor Bergman.

Intensivt

I Skövde beskrivs arbetet med att hitta feriepraktikplatser beskrivs som intensivt. I år har 365 ungdomar mellan 15-17 år i Skövde fått praktik vilket är en liten ökning jämfört med ifjol. Lönen är 40 kronor i timman inklusive semesterersättning.

Även i Tibro är lönen 40 kronor i timman. Lönen är fackligt förhandlad och cirka 170 ungdomar har fått jobb. Även här har några föreningar erbjudit sig att hjälpa till.

– Vi försöker sträcka oss efter önskemål så långt det går, men går inte uppfylla tioo 100 procent så klart, säger Jan Andersson.

Kommunen provade för några år sedan att ha löneskillnader i praktiken som Hjo har i sommar.

– Men vi såg inte att det gav någon effekt.

Näringslivet är inte inblandat i praktikplatser eftersom det skulle ge osund konkurrens, säger Jan Andersson.

Lönen till sommarjobbare kan fresta på den kommunala budgeten. Ifjol klarade till exempel Falköping av att hålla budget. Men för att alla ska kunna få praktik i år fick nämnden äska mer pengar av kommunstyrelsen.

I Karlsborg är lönen 45 kronor, samma som tidigare år, enligt Katarina Karlsson på lönekontoret i Gullspång. Samma som i Falköping.

– Ungdomar ska ha en morot att söka på den ordinarie arbetsmarknaden. Men alla som söker ska erbjudas feriepraktik, i år cirka 250 ungdomar, säger Bergman.

SSU har uppmärksammat sommarjobbares löner i Sverige och hittat stora skillnader. Men i Skaraborg är skillnaderna små - och ersättningen låg. Här kallas det feriepraktik. Praktikanten får en handledare och en utbildningsplan och utför mindre sysslor. Det är platser som inte ersätter fast personal eller vikarier.

– Genom praktiken får man en chans att skaffa referenser. Det kan öppna upp för sommarvikariat inom till exempel vården året efter, säger Ingvor Bergman (S), ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden i Falköping.

Lönerna för praktiken i Östra Skaraborg varierar mellan 37-45 kronor i timman. Hjo är den enda kommunen i spridningsområdet som tillämpar olika ersättningar beroende på syssla. De flesta får 37 kronor i timman medan vård- och omsorgsplatserna belönas med 41 kronor i timman.

– Vi vill få barn och ungdomar att inrikta sig på det området. Behovet av vårdpersonal kommer att växa i framtiden, säger lönekamrer Eva Thorstensson i Hjo kommun.

Alla som har sökt praktik i Hjo har fått, vissa genom föreningslivet.

– Lönen är lite lägre för att få fler in i praktik. Men den har legat still i några år och ska höjas nästa år.

Även Falköping uppvisar stort rekryteringsbehov inom vårdyrket. Men att ge högre lön till vårdpraktikanter ses inte som rätt väg att gå.

– Lönerna övervägs varje år. Vi tycker att det är viktigare att alla får erbjudande, men man får söka som om det vore ett vanligt jobb, säger Ingvor Bergman.

Intensivt

I Skövde beskrivs arbetet med att hitta feriepraktikplatser beskrivs som intensivt. I år har 365 ungdomar mellan 15-17 år i Skövde fått praktik vilket är en liten ökning jämfört med ifjol. Lönen är 40 kronor i timman inklusive semesterersättning.

Även i Tibro är lönen 40 kronor i timman. Lönen är fackligt förhandlad och cirka 170 ungdomar har fått jobb. Även här har några föreningar erbjudit sig att hjälpa till.

– Vi försöker sträcka oss efter önskemål så långt det går, men går inte uppfylla tioo 100 procent så klart, säger Jan Andersson.

Kommunen provade för några år sedan att ha löneskillnader i praktiken som Hjo har i sommar.

– Men vi såg inte att det gav någon effekt.

Näringslivet är inte inblandat i praktikplatser eftersom det skulle ge osund konkurrens, säger Jan Andersson.

Lönen till sommarjobbare kan fresta på den kommunala budgeten. Ifjol klarade till exempel Falköping av att hålla budget. Men för att alla ska kunna få praktik i år fick nämnden äska mer pengar av kommunstyrelsen.

I Karlsborg är lönen 45 kronor, samma som tidigare år, enligt Katarina Karlsson på lönekontoret i Gullspång. Samma som i Falköping.

– Ungdomar ska ha en morot att söka på den ordinarie arbetsmarknaden. Men alla som söker ska erbjudas feriepraktik, i år cirka 250 ungdomar, säger Bergman.

  • Rikard Jansson

Löner sommarjobbare

Kommun timlön

Skövde 40

Hjo 37-41

Tibro 40

Karlsborg 45

Falköping 45

Källa: