09 aug 2014 06:00

07 jan 2015 09:58

Vårdcentral missade lungproppar

ANMÄLAN

En patient hade smärtor i vaden efter en flygresa. Personen misstänkte att det handlade om en propp och sökte hjälp vid en vårdcentral i Skövde. Läkaren som undersökte bedömde att det var en ytlig blodpropp och den behandlades lokalt.

Två veckor senare drabbades patienten av andnöd och smärta i bröstkorgen och symptomen bedömdes vara en muskelsträckning i bröstkorgen. Samma natt ökade smärtan, patienten uppsökte akuten där det konstaterades att det rörde sig om proppar i lungorna. Efter två dygns sjukhusvård skrevs patienten ut och ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Ivo avslutade ärendet men bedömer att händelsen utretts tillräckligt och att åtgärder gjorts för att något liknande inte ska hända.

En patient hade smärtor i vaden efter en flygresa. Personen misstänkte att det handlade om en propp och sökte hjälp vid en vårdcentral i Skövde. Läkaren som undersökte bedömde att det var en ytlig blodpropp och den behandlades lokalt.

Två veckor senare drabbades patienten av andnöd och smärta i bröstkorgen och symptomen bedömdes vara en muskelsträckning i bröstkorgen. Samma natt ökade smärtan, patienten uppsökte akuten där det konstaterades att det rörde sig om proppar i lungorna. Efter två dygns sjukhusvård skrevs patienten ut och ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Ivo avslutade ärendet men bedömer att händelsen utretts tillräckligt och att åtgärder gjorts för att något liknande inte ska hända.