11 aug 2014 06:30

23 jan 2015 15:29

Fler läkarstudenter går kurser i Skövde

Antalet läkarstudenter i regionen ökar och Skaraborgs sjukhus uppdrag växer.

Studenterna vid läkarprogrammet vid Sahlgrenska gör vissa delar av sin praktik vid Skaraborgs sjukhus. Utbildningen vid Skas invigdes för ett år sedan och varje vecka har mellan 25 och 30 studenter lärt sig mer i Skövde, främst inom områdena kirurgi och medicin.

Sedan i våras har antalet platser på grundutbildningen i Göteborg utökats med 40 per år, och nu antas 132 studenter per termin. På sikt ökas därmed antalet elever på de berörda klinikerna på Skas.

– Om några år räknar vi med 60 studenter i veckan. Vi för en dialog med bland annat klinikerna för neurologi, barn, kvinnor, infektion, hud och ögon om att ha kurser, säger kirurgen Anders Plantin, som jobbar med utbildningen i Skövde.

Behövs fler platser

Ändå lär inte platserna räcka till för studenterna och regionkansliet har vänt sig till fler förvaltningar angående praktikplatser. Numera ingår det i verksamheternas utbildningsuppdrag att erbjuda platser.

– Det behövs fler platser. Både Borås och Norra Älvsborgs sjukhus är aktuella på sikt, men vi har jobbat upp en struktur och det fungerar bra. I början hade vi fler platser än det var sökande, nu är det kamp om platserna. Det uppfattar vi som bra och ett bevis på att medarbetarna gör ett bra jobb, säger Plantin och tillägger:

– Dessutom höjer det här kvaliteten, för samtliga personalgrupper.

Samtidigt innebär det ökande trycket högre krav på Skövde.

– Boendefrågan är en av våra akilleshälar, många får bo provisoriskt men vi har en bra dialog med Skövde kommun.

Studenterna vid läkarprogrammet vid Sahlgrenska gör vissa delar av sin praktik vid Skaraborgs sjukhus. Utbildningen vid Skas invigdes för ett år sedan och varje vecka har mellan 25 och 30 studenter lärt sig mer i Skövde, främst inom områdena kirurgi och medicin.

Sedan i våras har antalet platser på grundutbildningen i Göteborg utökats med 40 per år, och nu antas 132 studenter per termin. På sikt ökas därmed antalet elever på de berörda klinikerna på Skas.

– Om några år räknar vi med 60 studenter i veckan. Vi för en dialog med bland annat klinikerna för neurologi, barn, kvinnor, infektion, hud och ögon om att ha kurser, säger kirurgen Anders Plantin, som jobbar med utbildningen i Skövde.

Behövs fler platser

Ändå lär inte platserna räcka till för studenterna och regionkansliet har vänt sig till fler förvaltningar angående praktikplatser. Numera ingår det i verksamheternas utbildningsuppdrag att erbjuda platser.

– Det behövs fler platser. Både Borås och Norra Älvsborgs sjukhus är aktuella på sikt, men vi har jobbat upp en struktur och det fungerar bra. I början hade vi fler platser än det var sökande, nu är det kamp om platserna. Det uppfattar vi som bra och ett bevis på att medarbetarna gör ett bra jobb, säger Plantin och tillägger:

– Dessutom höjer det här kvaliteten, för samtliga personalgrupper.

Samtidigt innebär det ökande trycket högre krav på Skövde.

– Boendefrågan är en av våra akilleshälar, många får bo provisoriskt men vi har en bra dialog med Skövde kommun.

  • Alf Ehn