11 aug 2014 06:30

23 jan 2015 15:29

"Fler sjuksköterskor borde utbildas"

7 976 behöriga sökte till sjuksköterskeutbildningen förra hösten men bara 3 121 kom in.
– Behovet är stort, fler borde utbildas, säger regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

Under de senaste fem åren har, enligt statistik från Universitetskanslerämbetet, 40 procent av de som sökt till landets sjuksköterskeutbildningar kommit in. 60 procent av de behöriga förstahandssökandena har inte antagits. Siffrorna har varit liknande de senaste fem åren, även om antalet platser ökat något så har antalet sökande också ökat. I snitt finns det 2,6 sökande per antagen student.

Samtidigt är det brist på sjuksköterskor i hela landet och i Västra Götaland, inte minst vid Skaraborgs sjukhus, har sjukhusen flera vakanser.

– Vi saknar inte pengar i det här fallet, utan det är kompetensbrist. Vi gör mycket, ger bland annat sjuksköteterskor möjlighet till specialistutbildning och vi har anställt sjuksköterskor direkt när de tagit sin examen, men det räcker inte, säger Gert-Inge Andersson och tillägger:

– Utbildningsinsatserna behöver utökas, och det är regering och riksdag som bör anslå mer pengar så att fler kan komma in. Vi ser med oro på framtiden om inte antalet antagna ökas.

”Undersök orsaker”

Mariette Björk, samordnare för Vårdförbundet, säger att det vore bra om fler utbildas men skulle hellre se att mer krut lades på att undersöka varför många flyr yrket.

– Vi måste försöka behålla den personal vi har, att bara öka antalet antagna löser inte mycket. Det borde undersökas mer noga varför många slutar i yrket, flyttar till Norge eller byter arbetsgivare.

Tufft bli dietist

39 procent av de som ville läsa till sjuksköterska blev antagna i höstas. Bland läkarna handlade det om 17 procent och 22 procent av de som ville bli tandläkare kom in. Nio procent av de som vill jobba som dietist blev antagna.

Bland sjuksköterskeutbildningarna i närheten var söktrycket störst i Göteborg, där det i våras var 4,2 sökande per antagen. I Skövde och Borås var det 1,6 sökande per antagen.

Under de senaste fem åren har, enligt statistik från Universitetskanslerämbetet, 40 procent av de som sökt till landets sjuksköterskeutbildningar kommit in. 60 procent av de behöriga förstahandssökandena har inte antagits. Siffrorna har varit liknande de senaste fem åren, även om antalet platser ökat något så har antalet sökande också ökat. I snitt finns det 2,6 sökande per antagen student.

Samtidigt är det brist på sjuksköterskor i hela landet och i Västra Götaland, inte minst vid Skaraborgs sjukhus, har sjukhusen flera vakanser.

– Vi saknar inte pengar i det här fallet, utan det är kompetensbrist. Vi gör mycket, ger bland annat sjuksköteterskor möjlighet till specialistutbildning och vi har anställt sjuksköterskor direkt när de tagit sin examen, men det räcker inte, säger Gert-Inge Andersson och tillägger:

– Utbildningsinsatserna behöver utökas, och det är regering och riksdag som bör anslå mer pengar så att fler kan komma in. Vi ser med oro på framtiden om inte antalet antagna ökas.

”Undersök orsaker”

Mariette Björk, samordnare för Vårdförbundet, säger att det vore bra om fler utbildas men skulle hellre se att mer krut lades på att undersöka varför många flyr yrket.

– Vi måste försöka behålla den personal vi har, att bara öka antalet antagna löser inte mycket. Det borde undersökas mer noga varför många slutar i yrket, flyttar till Norge eller byter arbetsgivare.

Tufft bli dietist

39 procent av de som ville läsa till sjuksköterska blev antagna i höstas. Bland läkarna handlade det om 17 procent och 22 procent av de som ville bli tandläkare kom in. Nio procent av de som vill jobba som dietist blev antagna.

Bland sjuksköterskeutbildningarna i närheten var söktrycket störst i Göteborg, där det i våras var 4,2 sökande per antagen. I Skövde och Borås var det 1,6 sökande per antagen.

  • Alf Ehn

Söktryck vårterminen 2014

Skola Sökande Antagna Sök/ant'

Göteborg 491 118 4,2

Borås 229 140 1,6

Halmstad 221 90 2,5

Jönköping 288 130 2,2

Skövde 179 110 1,6

Trollhättan 273 110 2,5

Karlstad 261 100 2,6

Örebro 246 140 1,8

*sökande per antagna

Källa: Universitetskanslerämbetet

Intagningar höstterminen 2013

Program Sökande* Antagna Sök/ant** Antagna

Läkare 5 006 864 5,8 17 %

Optiker 151 87 1,7 57 %

Psykolog 5 106 548 9,3 11%

Psykoterapeut 100 66 1,5 66 %

Tandläkare 976 218 4,5 22 %

Veterinär 734 107 6,9 15 %

Barnmorska 484 138 3,5 28 %

Biomed. analytiker 703 659 1,1 94 %

Dietist 532 48 11,1 9 %

Ortopedingenjör 38 35 1,1 92 %

Sjukgymnast 2 498 447 5,6 18 %

Sjuksköterska 7 976 3 121 2,6 39 %

Specialistsjuksköt. 3 931 2 394 1,6 61 %

Tandhygienist 1 027 300 3,4 29 %

Tandtekniker 136 82 1,7 60 %

* avser behöriga förstahandssökande

**sökande per antagna

Källa: Universitetskanslerämbetet