13 aug 2014 17:30

23 jan 2015 15:48

"Bredden ger samhällsvinst"

Miljöpartiets Åsa Romson åkte till Skövde och fick veta mer om breddidrott.

Under sitt tisdagsbesök i Skövde ägnade språkröret Åsa Romson sin tid åt idrott, kollektivtrafik och en sväng på Bar Grön.

Inför besöket ville hon prata med en idrottsförening som arbetar med genusperspektiv.

Resultatet blev ett möte där Skövde KIK:s ordförande Anders Plantin berättade om klubbens arbete. Det handlade bland annat om ett integreringsprojekt, förbud mot toppning, dubbelidrottande och sätt att undvika skador.

Åsa gillade vad hon fick höra, i synnerhet Skövde KIK:s arbete med bredden:

– Idrotten handlar om en folkhälsa och rörelse. Vi behöver ett nytänkande hur vi får barn och ungdomar att utvecklas inom idrotten. Den ger väldigt mycket tillbaka till samhället, det gör stor skillnad på hur unga har det om de kan idrotta eller inte.

Bredd kontra elit?

– Vi trycker på bredden, där finns samhällsvinsten, men man ska ge möjligheter för idrottsrörelsen att hitta medel till elitidrott.

Hur vill Miljöpartiet att bidragssystemet ska fungera?

– Vi tittar på om man behöver ändra det lokala aktivitetsstödet ur jämställdhetssynpunkt. Det finns tendenser på att det satsas mer pengar på killar än tjejer.

Inget minfält

Men frågan lär inte bli het om och när Miljöpartiet ska diskutera ett kommande styre av landet.

– Det är inget politiskt minfält, i stora drag finns det en stabil politisk enighet i frågan. Samtidigt går det inte att ändra för mycket, idrotten behöver kontinuitet.

Idrottsfrågorna kommer sällan högt upp på den politiska dagordningen.

– Visst bubblar de upp, idrotten är ju en viktig del av ungdomarnas dagliga verksamhet, men det syns mycket mer i det lokala politiska livet.

Anders Plantin:

– Det har nog aldrig tidigare pratats så mycket idrottsfrågor i någon valrörelse som i år, de finns med på agendan och det är bra.

Under sitt tisdagsbesök i Skövde ägnade språkröret Åsa Romson sin tid åt idrott, kollektivtrafik och en sväng på Bar Grön.

Inför besöket ville hon prata med en idrottsförening som arbetar med genusperspektiv.

Resultatet blev ett möte där Skövde KIK:s ordförande Anders Plantin berättade om klubbens arbete. Det handlade bland annat om ett integreringsprojekt, förbud mot toppning, dubbelidrottande och sätt att undvika skador.

Åsa gillade vad hon fick höra, i synnerhet Skövde KIK:s arbete med bredden:

– Idrotten handlar om en folkhälsa och rörelse. Vi behöver ett nytänkande hur vi får barn och ungdomar att utvecklas inom idrotten. Den ger väldigt mycket tillbaka till samhället, det gör stor skillnad på hur unga har det om de kan idrotta eller inte.

Bredd kontra elit?

– Vi trycker på bredden, där finns samhällsvinsten, men man ska ge möjligheter för idrottsrörelsen att hitta medel till elitidrott.

Hur vill Miljöpartiet att bidragssystemet ska fungera?

– Vi tittar på om man behöver ändra det lokala aktivitetsstödet ur jämställdhetssynpunkt. Det finns tendenser på att det satsas mer pengar på killar än tjejer.

Inget minfält

Men frågan lär inte bli het om och när Miljöpartiet ska diskutera ett kommande styre av landet.

– Det är inget politiskt minfält, i stora drag finns det en stabil politisk enighet i frågan. Samtidigt går det inte att ändra för mycket, idrotten behöver kontinuitet.

Idrottsfrågorna kommer sällan högt upp på den politiska dagordningen.

– Visst bubblar de upp, idrotten är ju en viktig del av ungdomarnas dagliga verksamhet, men det syns mycket mer i det lokala politiska livet.

Anders Plantin:

– Det har nog aldrig tidigare pratats så mycket idrottsfrågor i någon valrörelse som i år, de finns med på agendan och det är bra.

  • Alf Ehn