23 aug 2014 06:00

07 jan 2015 09:58

Läkare skickade sjuk till optiker

Huvudvärk var bihåleinflammation

En man sökte vid jourcentralen i Skövde för svår huvudvärk men uppmanades att kontakta en optiker. Två dagar senare konstaterades det att han hade bihåleinflammation.

Patienten hade värk i huvudet och vänster öga. Han undersöktes på jouren och läkaren rådde patienten att avvakta och, om besvären inte avtog, i första hand söka hjälp hos en optiker.

Besvären gav sig inte och några dagar senare sökte han hjälp hos akuten. Där visade en röntgenundersökning att det handlade om en akut bihåleinflammation och behandling påbörjades.

Mannen anmälde ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att reda ut varför det inte togs prover och varför han inte skickades till akutmottagningen då huvudvärken var så svår. Ivo anser att jourcentralens bedömning var rimlig men att patienten borde ha informerats om att han skulle söka vård om det blev nya eller förvärrade symtom.

Patienten hade värk i huvudet och vänster öga. Han undersöktes på jouren och läkaren rådde patienten att avvakta och, om besvären inte avtog, i första hand söka hjälp hos en optiker.

Besvären gav sig inte och några dagar senare sökte han hjälp hos akuten. Där visade en röntgenundersökning att det handlade om en akut bihåleinflammation och behandling påbörjades.

Mannen anmälde ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att reda ut varför det inte togs prover och varför han inte skickades till akutmottagningen då huvudvärken var så svår. Ivo anser att jourcentralens bedömning var rimlig men att patienten borde ha informerats om att han skulle söka vård om det blev nya eller förvärrade symtom.

  • Alf Ehn