27 aug 2014 06:00

07 jan 2015 10:18

Oppositionen ville säkra resten av året

Regionledningen finansierar de ST-läkare som vill tjänstgöra på vårdcentralerna men oppositionen ville gå ett steg till.
– Dyker det upp fler innan årsskiftet, så finns det ju inga pengar, säger Johnny Magnusson (M).

Under det första halvåret ökade antalet ST-läkare (specialisttjänstgöring) hos vårdcentralerna i regionen med 33 till 397. Budgeten är spräckt och under tisdagen anslog regionstyrelsen tolv miljoner. Samtidigt ska den långsiktiga finansieringen utredas.

– Det ska räcka i dagsläget, säger regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

Alliansen ville anslå mer.

– Är det brist så är det lika bra att slå fast att det finns pengar, säger vice ordföranden Johnny Magnusson (M).

– Vi får laga efter läge och ta det då. Vi säger inte nej till ytterligare ST-tjänster, säger Andersson.

Samtidigt slås det fast att Skaraborg prioriteras då kommande ST-tjänster ska tillsättas. Just nu finns det färre platser i Skaraborg jämfört med övriga delar av regionen.

Nytt barnsjukhus

Regionstyrelsen gav klartecken för ett nybygge, som bland annat inrymma lokaler för rehabilitering, operation, intensivvård, vårdavdelningar och administration, vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Kostnaden ligger på 1,5 miljard och inflyttningen påbörjas 2018.

Från och med första november ska föräldrar kunna vaccinera sina barn mot hepatit B inom det ordinarie programmet. Kostnaden ligger på 540 kronor för tre doser per barn, vilket är självkostnadspriset.

E20-miljoner

Regionens del av medfinansieringen av om- och nybyggnationen av E20 genom Västra Götaland blir 671,5 miljoner i 2013 års nivå. 23 september kommer regionstyrelsen att behandla ärendet, men allt talar för ett ja.

– Det ser ut som om det ska kunna gå vägen, säger Andersson.

Kommunalförbunden i Sjuhärad och Fyrbodal har sagt ja till att skjuta till pengar. Göteborg har ännu inte tagit beslut. I Skaraborg ska varje kommuns del i medfinansieringen behandlas i respektive fullmäktige under hösten.

Under det första halvåret ökade antalet ST-läkare (specialisttjänstgöring) hos vårdcentralerna i regionen med 33 till 397. Budgeten är spräckt och under tisdagen anslog regionstyrelsen tolv miljoner. Samtidigt ska den långsiktiga finansieringen utredas.

– Det ska räcka i dagsläget, säger regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

Alliansen ville anslå mer.

– Är det brist så är det lika bra att slå fast att det finns pengar, säger vice ordföranden Johnny Magnusson (M).

– Vi får laga efter läge och ta det då. Vi säger inte nej till ytterligare ST-tjänster, säger Andersson.

Samtidigt slås det fast att Skaraborg prioriteras då kommande ST-tjänster ska tillsättas. Just nu finns det färre platser i Skaraborg jämfört med övriga delar av regionen.

Nytt barnsjukhus

Regionstyrelsen gav klartecken för ett nybygge, som bland annat inrymma lokaler för rehabilitering, operation, intensivvård, vårdavdelningar och administration, vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Kostnaden ligger på 1,5 miljard och inflyttningen påbörjas 2018.

Från och med första november ska föräldrar kunna vaccinera sina barn mot hepatit B inom det ordinarie programmet. Kostnaden ligger på 540 kronor för tre doser per barn, vilket är självkostnadspriset.

E20-miljoner

Regionens del av medfinansieringen av om- och nybyggnationen av E20 genom Västra Götaland blir 671,5 miljoner i 2013 års nivå. 23 september kommer regionstyrelsen att behandla ärendet, men allt talar för ett ja.

– Det ser ut som om det ska kunna gå vägen, säger Andersson.

Kommunalförbunden i Sjuhärad och Fyrbodal har sagt ja till att skjuta till pengar. Göteborg har ännu inte tagit beslut. I Skaraborg ska varje kommuns del i medfinansieringen behandlas i respektive fullmäktige under hösten.

  • Alf Ehn