01 sep 2014 15:42

07 jan 2015 09:59

Fler kan ha smittats av mässling

SKARABORG: Skas varnar för smittsam virussjukdom i Skaraborg

En person med smittsam mässling har besökt akuten på Skaraborgs sjukhus i Skövde och vårdcentralen i Tidaholm. De som vistats på de två ställena kan ha smittats.

Skaraborgs sjukhus berättade om smittan under måndagen. Risken för smitta berör de som besökte akuten i Skövde den 24 augusti 08.20--13.00 samt Tidaholms vårdcentral den 26 augusti 09.30--15.00. De som samtidigt vistats i de här lokalerna riskerar att insjukna i mässling fram till den 14 september, enligt ett meddelande från Skas.

Mässling är en smittsam virussjukdom och bara att vistas i samma lokal innebär en smittrisk. Mässling är en allvarlig infektionssjukdom med risk för komplikationer, där spädbarn, gravida och immunnedsatta personer är extra känsliga.

Insjuknandet är akut med snabbt stigande feber, ögonirritation och luftvägssymtom i form av halsont och en besvärlig torrhosta. Efter någon eller några dagar uppträder ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag, som brukar börja i ansiktet och sprider sig ned över kroppen.

En person som insjuknar i mässling är smittsam fyra dagar före utslagen kommer, till och med fyra dagar efter utslagen har börjat.

Skaraborgs sjukhus berättade om smittan under måndagen. Risken för smitta berör de som besökte akuten i Skövde den 24 augusti 08.20--13.00 samt Tidaholms vårdcentral den 26 augusti 09.30--15.00. De som samtidigt vistats i de här lokalerna riskerar att insjukna i mässling fram till den 14 september, enligt ett meddelande från Skas.

Mässling är en smittsam virussjukdom och bara att vistas i samma lokal innebär en smittrisk. Mässling är en allvarlig infektionssjukdom med risk för komplikationer, där spädbarn, gravida och immunnedsatta personer är extra känsliga.

Insjuknandet är akut med snabbt stigande feber, ögonirritation och luftvägssymtom i form av halsont och en besvärlig torrhosta. Efter någon eller några dagar uppträder ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag, som brukar börja i ansiktet och sprider sig ned över kroppen.

En person som insjuknar i mässling är smittsam fyra dagar före utslagen kommer, till och med fyra dagar efter utslagen har börjat.

  • Alf Ehn