02 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:18

Vill återuppta avancerad utbildning

SKARABORG: Högskolan vill ge specialistsjuksköterskor ökad kompetens

Högskolan vill starta en utbildning för avancerade specialistsjuksköterskor på nytt.
– Det är en fråga för hela regionen, säger prorektor Lena Mårtensson.

Mellan 2003 och 2008 utbildades runt 20 studenter till avancerade specialistsjuksköterskor vid högskolan. Utbildningen genomfördes i samband med primärvården och inriktningen låg mot infektionssjukdomar. Flera av studenterna fick speciella tjänster inom området hos primärvården.

– Många fick arbete direkt i Skaraborg samt en lönehöjning. Flera finns fortfarande kvar på den befattning de fick, säger Lena Mårtensson.

Däremot hade flera studenter från andra landsting det svårare att få ett arbete och en lönehöjning för sin utökade kompetens. Det fanns ingen sådan befattning i landstingens organisationsplan, helt enkelt.

Nu vill Högskolan i Skövde börja med utbildningen igen. Lena Mårtensson betonar att kompetensen finns, via disputerande lärare som själva utbildats till avancerade specialistsjuksköterskor. Utbildningen är tänkt att bli två- till treårig. Inriktningen är inte klar men Mårtensson nämner vården av äldre som ett område där det kommer att behövas kompetensförstärkning i framtiden.

– Planen är att vi ska ett grundkoncept i Skövde som motsvarar basen i utbildningen samt en inriktning som vi har kompetens för. Därutöver kan andra inriktningar finnas i regionen.

Utbildningen är dyr, personerna i målgruppen har redan gått långa utbildningar och vill knappast dra på sig mer studielån om det inte genererar ett lönepåslag. Högskolan har inlett en dialog med regionen som är huvudman för den mesta vården i Västra Götaland.

– Det måste finnas en arbetsmarknad, ett samarbete med regionen är nödvändigt. Annars är det ingen idé att vi startar utbildningen.

Lönehöjning

Linköpings universitet utbildade nyligen tolv avancerade specialistsjuksköterskor i kirurgi. De fick sedan nya arbetsuppgifter, större ansvar och utökade befogenheter på sina gamla arbetsplatser. Bland annat kunde de ta ansvar för ronder, skriva remisser, bedöma provsvar och skriva ut patienter. De fick även titeln ”avancerad specialistsjuksköterska” av sin arbetsgivare och erbjöds 7 000 kronor extra i månaden, enligt tidningen Vårdfokus.

– Även om utbildningen i Linköping har samma namn som vår utbildning så är skillnaden stor. Vår innehåller både en generell del och en specifik inriktning. I Linköping saknas den generella delen.

Mellan 2003 och 2008 utbildades runt 20 studenter till avancerade specialistsjuksköterskor vid högskolan. Utbildningen genomfördes i samband med primärvården och inriktningen låg mot infektionssjukdomar. Flera av studenterna fick speciella tjänster inom området hos primärvården.

– Många fick arbete direkt i Skaraborg samt en lönehöjning. Flera finns fortfarande kvar på den befattning de fick, säger Lena Mårtensson.

Däremot hade flera studenter från andra landsting det svårare att få ett arbete och en lönehöjning för sin utökade kompetens. Det fanns ingen sådan befattning i landstingens organisationsplan, helt enkelt.

Nu vill Högskolan i Skövde börja med utbildningen igen. Lena Mårtensson betonar att kompetensen finns, via disputerande lärare som själva utbildats till avancerade specialistsjuksköterskor. Utbildningen är tänkt att bli två- till treårig. Inriktningen är inte klar men Mårtensson nämner vården av äldre som ett område där det kommer att behövas kompetensförstärkning i framtiden.

– Planen är att vi ska ett grundkoncept i Skövde som motsvarar basen i utbildningen samt en inriktning som vi har kompetens för. Därutöver kan andra inriktningar finnas i regionen.

Utbildningen är dyr, personerna i målgruppen har redan gått långa utbildningar och vill knappast dra på sig mer studielån om det inte genererar ett lönepåslag. Högskolan har inlett en dialog med regionen som är huvudman för den mesta vården i Västra Götaland.

– Det måste finnas en arbetsmarknad, ett samarbete med regionen är nödvändigt. Annars är det ingen idé att vi startar utbildningen.

Lönehöjning

Linköpings universitet utbildade nyligen tolv avancerade specialistsjuksköterskor i kirurgi. De fick sedan nya arbetsuppgifter, större ansvar och utökade befogenheter på sina gamla arbetsplatser. Bland annat kunde de ta ansvar för ronder, skriva remisser, bedöma provsvar och skriva ut patienter. De fick även titeln ”avancerad specialistsjuksköterska” av sin arbetsgivare och erbjöds 7 000 kronor extra i månaden, enligt tidningen Vårdfokus.

– Även om utbildningen i Linköping har samma namn som vår utbildning så är skillnaden stor. Vår innehåller både en generell del och en specifik inriktning. I Linköping saknas den generella delen.

  • Alf Ehn