02 sep 2014 12:24

07 jan 2015 09:59

Kvinna fick sulfa - trots allergi

När en patient skrevs ut från kirurgkliniken vid Skas i Skövde, ordinerades hon medicin där sulfa ingår, trots att det stod i journalen att kvinnan var allergisk mot just sulfa.

En dryg vecka efter hemgången fick hon en reaktion och behandlades med kortison på sjukhuset. Händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som menar att det var en brist att sulfa skrevs ut trots dokumentationen i journalen. Ivo avslutar ärendet men konstaterar att det även brustit i ansvaret att säkra följsamhet i sitt avvikelsesystem.

En dryg vecka efter hemgången fick hon en reaktion och behandlades med kortison på sjukhuset. Händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som menar att det var en brist att sulfa skrevs ut trots dokumentationen i journalen. Ivo avslutar ärendet men konstaterar att det även brustit i ansvaret att säkra följsamhet i sitt avvikelsesystem.