02 sep 2014 16:01

23 jan 2015 15:49

Regionen säger ja till medfinansiering

Västra Götaland skjuter till 671,5 miljoner för ombyggnad av E20

Västra Götalandsregionens ägarutskott beslöt att medfinansiera ombyggnaden av E20 med 671,5 miljoner kronor.
– Ett skönt beslut, säger regionrådet Alex Bergström (S).

Beslutet var det första av de som krävs i regionen. Sedan ska regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden och regionfullmäktige säga sitt, men Alex Bergström räknar med att medfinansieringen kommer att godkännas.

Undantaget Miljöpartiet, som reserverade sig mot beslutet, var ledamöterna i ägarutskottet eniga.

– Vi är överens över blockgränserna.

Att Miljöpartiet, som styr regionen tillsammans med S och V, sade nej och reserverade sig störde inte Bergström:

– Nej, det är helt ok. MP har hela tiden varit tydligt med sin inställning.

Miljöpartiets gruppledare Birgitta Losman ville bordlägga ärendet tills efter valet, öppna för en klimatrevidering samt ha en öppenhet för att kommunerna ska slippa medfinansiera.

– Vi står bakom att regionen medfinansierar så att E20 blir trafiksäker, men vi tycker att kommunerna ska slippa. De har inget ansvar för infrastrukturen och många av dem har ett tufft ekonomiskt läge, säger Losman.

Bordlagt i Lidköping

Samtidigt håller Skaraborgs kommuner på att godkänna avtalet. I S-styrda Lidköping har dock frågan bordlagts till efter valet.

– Det stör ingenting. Jag har pratat med kommunalrådet Kjell Hedvall. Lidköping ska vara med.

De 671,5 miljonerna (plus index) är en del av de totalt 1 350 som bland andra regionen, kommunerna och Västsvenska handelskammaren ska medfinansiera ombyggnaden med. Regionens del kommer att periodiseras på 15 år, men det går även att dela upp det på 25 år.

– Många av kommunerna är små, men kan de dela upp pengarna på många år så blir det positivt att medfinansiera E20, även om det egentligen är ett statligt ansvar, säger Bergström.

Han säger att Västsvenska kammaren kommer att betala tidigt och med regionens pengar kan projekteringen börja tidigare än Trafikverket planerar.

– 2018 kan det första spadtaget tas.

Beslutet var det första av de som krävs i regionen. Sedan ska regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden och regionfullmäktige säga sitt, men Alex Bergström räknar med att medfinansieringen kommer att godkännas.

Undantaget Miljöpartiet, som reserverade sig mot beslutet, var ledamöterna i ägarutskottet eniga.

– Vi är överens över blockgränserna.

Att Miljöpartiet, som styr regionen tillsammans med S och V, sade nej och reserverade sig störde inte Bergström:

– Nej, det är helt ok. MP har hela tiden varit tydligt med sin inställning.

Miljöpartiets gruppledare Birgitta Losman ville bordlägga ärendet tills efter valet, öppna för en klimatrevidering samt ha en öppenhet för att kommunerna ska slippa medfinansiera.

– Vi står bakom att regionen medfinansierar så att E20 blir trafiksäker, men vi tycker att kommunerna ska slippa. De har inget ansvar för infrastrukturen och många av dem har ett tufft ekonomiskt läge, säger Losman.

Bordlagt i Lidköping

Samtidigt håller Skaraborgs kommuner på att godkänna avtalet. I S-styrda Lidköping har dock frågan bordlagts till efter valet.

– Det stör ingenting. Jag har pratat med kommunalrådet Kjell Hedvall. Lidköping ska vara med.

De 671,5 miljonerna (plus index) är en del av de totalt 1 350 som bland andra regionen, kommunerna och Västsvenska handelskammaren ska medfinansiera ombyggnaden med. Regionens del kommer att periodiseras på 15 år, men det går även att dela upp det på 25 år.

– Många av kommunerna är små, men kan de dela upp pengarna på många år så blir det positivt att medfinansiera E20, även om det egentligen är ett statligt ansvar, säger Bergström.

Han säger att Västsvenska kammaren kommer att betala tidigt och med regionens pengar kan projekteringen börja tidigare än Trafikverket planerar.

– 2018 kan det första spadtaget tas.

  • Alf Ehn

Förslag till E20-fördelning

Part Belopp (miljoner)

Västra Götalandsregionen 671,5

Skaraborgs kommunalförbund 571,5

Göteborgsreg. kommunalförbund 65

Sjuhärads kommunalförbund 15

Fyrbodals kommunalförbund 2

Västsvenska handelskammaren 1

Sparbanksstiftelser i Skarborg 14

Region Örebro 10

Totalt 1 350

Källa: Västra Götalandsregionen