10 sep 2014 20:16

07 jan 2015 10:19

Högt betyg för Skas

SKARABORG: Årsrapport från barndiabetesregister

Mottagningarna vid Skaraborgs sjukhus i Skövde och Lidköping får höga betyg i den senaste rapporten från det barndiabetesregistret.

Det nationella diabetesregistret Swediabkids registrerar verksamheterna vid landets samtliga barndiabetesmottagningar. Registret har funnits sedan 1999 och Skas har registrerat sina resultat sedan starten. Sedan 2007 finns samtliga enheter med i registret.

I den senaste årsrapporten visar mottagningen i Lidköping på bäst resultat i landet avseende snittvärdet på ett prov (HbA1c 70 millimol per mol). I landet kom 19 procent upp till den nivån. I Lidköping var det 4,4 procent av patienterna som kom upp i det värdet. Skövde låg på 15,6 procent.

Femma i landet

Lidköping har sänkt medelvärdet för patienterna avseende provet från 56,7 till 55,8 vilket ger femte plats i landet, Skövde har sänkt från 63,3 till 59,2 och har det 19:e bästa värdet.

Det nationella riktvärdet för HbA1c-provet är 57 millimol per mol. 40 procent av patienterna i Skövde ligger under målet, vilket är en förbättring med 22 procent sedan mätningen 2012. I rapporten beskrivs Skövde som en framgångsklinik. I Lidköping ligger 48,5 procent av patienterna under riktvärdet. Sedan 2012 har siffran förbättrats med 6,5 procent.

– Väldigt roligt för vår verksamhet. Det visar att alla hos oss som arbetar med barn med diabetes gör ett fantastiskt jobb, säger verksamhetschefen Maria Söderberg, Skas, i ett pressmeddelande.

Det nationella diabetesregistret Swediabkids registrerar verksamheterna vid landets samtliga barndiabetesmottagningar. Registret har funnits sedan 1999 och Skas har registrerat sina resultat sedan starten. Sedan 2007 finns samtliga enheter med i registret.

I den senaste årsrapporten visar mottagningen i Lidköping på bäst resultat i landet avseende snittvärdet på ett prov (HbA1c 70 millimol per mol). I landet kom 19 procent upp till den nivån. I Lidköping var det 4,4 procent av patienterna som kom upp i det värdet. Skövde låg på 15,6 procent.

Femma i landet

Lidköping har sänkt medelvärdet för patienterna avseende provet från 56,7 till 55,8 vilket ger femte plats i landet, Skövde har sänkt från 63,3 till 59,2 och har det 19:e bästa värdet.

Det nationella riktvärdet för HbA1c-provet är 57 millimol per mol. 40 procent av patienterna i Skövde ligger under målet, vilket är en förbättring med 22 procent sedan mätningen 2012. I rapporten beskrivs Skövde som en framgångsklinik. I Lidköping ligger 48,5 procent av patienterna under riktvärdet. Sedan 2012 har siffran förbättrats med 6,5 procent.

– Väldigt roligt för vår verksamhet. Det visar att alla hos oss som arbetar med barn med diabetes gör ett fantastiskt jobb, säger verksamhetschefen Maria Söderberg, Skas, i ett pressmeddelande.

  • Alf Ehn