12 sep 2014 17:55

07 jan 2015 10:19

Opererade fel knäled

IVO-BESLUT

En patient vid Skaraborgs sjukhus i Lidköping fick fel knä opererat. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har granskat ärendet och konstaterar att bristerna var anmärkningsvärda.

Patienten skulle opereras i vänster knä, men i operationsanmälan stod det höger knä. Läkaren som skulle operera gjorde en markering på rätt knä, men personalen gick tillbaka till den felaktiga uppgiften om att det var höger knä som skulle opereras. Ingreppet genomfördes på fel knä, patienten var sövd och kunde inte reagera.

Sjukhuset har rutiner för att undvika att sådana saker händer, men rutinerna följdes inte.

Ivo menar att bristerna är anmärkningsvärda, men att sjukhuset vidtagit åtgärder för att minska risken för att något liknande ska inträffa igen. Ivo kommer inte att rikta någon ytterligare kritik eller göra någon granskning av Skas.

En patient vid Skaraborgs sjukhus i Lidköping fick fel knä opererat. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har granskat ärendet och konstaterar att bristerna var anmärkningsvärda.

Patienten skulle opereras i vänster knä, men i operationsanmälan stod det höger knä. Läkaren som skulle operera gjorde en markering på rätt knä, men personalen gick tillbaka till den felaktiga uppgiften om att det var höger knä som skulle opereras. Ingreppet genomfördes på fel knä, patienten var sövd och kunde inte reagera.

Sjukhuset har rutiner för att undvika att sådana saker händer, men rutinerna följdes inte.

Ivo menar att bristerna är anmärkningsvärda, men att sjukhuset vidtagit åtgärder för att minska risken för att något liknande ska inträffa igen. Ivo kommer inte att rikta någon ytterligare kritik eller göra någon granskning av Skas.