17 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:50

Chockhöjd avgift väntar kommunerna

Skaraborgs kommunalförbund vill höja medlemsavgiften med 41,6 procent.
– En stor höjning men avgiften har varit densamma sedan 2006, säger vice ordförande Ulf Eriksson (C).

Kommunerna betalar till kommunalförbundet utifrån antalet invånare. Sedan 2006 har avgiften varit 31,25 kronor per invånare. Under fredagens styrelsemöte kommer deltagarna ta ställning till ett förslag om att höja till 44,25 kronor. Skövde får det en höjning från cirka 1,65 miljoner till 2,33. Mariestad får betala 1,06 miljoner i stället för 746 000 kronor.

Ulf Eriksson konstaterar att avgiften inte höjts på åtta år, att pensionskostnaderna ökar och att organisationen bemannats under de åren.

– Nu är vi fullbemannade. Dessutom har det ju varit en allmän kostnadshöjning. Behovet av att höja har funnits länge men vi har velat vänta på den utredning om vår organisation som pågått.

Eget kapital

De senaste åren har kommunalförbundet gått med förlust och det egna kapitalet har använts. För 2014 fanns ett budgeterat underskott på 916 000 kronor men prognosen för året pekar på ett underskott på 1,2 miljoner. Blir det så beräknas det egna kapitalet uppgå till 3,5 miljoner vid årets slut.

Den föreslagna höjningen är 13 kronor. Kommunalförbundet föreslår att de fem kronor per invånare som kommunerna betalat (till och med 2014) till West Sweden ska gå till avgiftshöjningen.

– Vi kommer att utöka verksamheten med en internationell samordnare. Det är en fördel att samarbeta när det gäller sådana kontakter, säger Ulf Eriksson.

Blir det diskussion om höjningen?

– Det kan det säkert bli, men jag upplever att det finns en vilja att ha ett fungerande förbund. Det är viktigt att ha en gemensam röst i dialogen med bland annat regionen och Trafikverket.

Kommunerna betalar till kommunalförbundet utifrån antalet invånare. Sedan 2006 har avgiften varit 31,25 kronor per invånare. Under fredagens styrelsemöte kommer deltagarna ta ställning till ett förslag om att höja till 44,25 kronor. Skövde får det en höjning från cirka 1,65 miljoner till 2,33. Mariestad får betala 1,06 miljoner i stället för 746 000 kronor.

Ulf Eriksson konstaterar att avgiften inte höjts på åtta år, att pensionskostnaderna ökar och att organisationen bemannats under de åren.

– Nu är vi fullbemannade. Dessutom har det ju varit en allmän kostnadshöjning. Behovet av att höja har funnits länge men vi har velat vänta på den utredning om vår organisation som pågått.

Eget kapital

De senaste åren har kommunalförbundet gått med förlust och det egna kapitalet har använts. För 2014 fanns ett budgeterat underskott på 916 000 kronor men prognosen för året pekar på ett underskott på 1,2 miljoner. Blir det så beräknas det egna kapitalet uppgå till 3,5 miljoner vid årets slut.

Den föreslagna höjningen är 13 kronor. Kommunalförbundet föreslår att de fem kronor per invånare som kommunerna betalat (till och med 2014) till West Sweden ska gå till avgiftshöjningen.

– Vi kommer att utöka verksamheten med en internationell samordnare. Det är en fördel att samarbeta när det gäller sådana kontakter, säger Ulf Eriksson.

Blir det diskussion om höjningen?

– Det kan det säkert bli, men jag upplever att det finns en vilja att ha ett fungerande förbund. Det är viktigt att ha en gemensam röst i dialogen med bland annat regionen och Trafikverket.

  • Alf Ehn