19 sep 2014 05:30

07 jan 2015 10:00

Nyckelbensbrott upptäcktes inte

Efter förlossningen påpekade modern till den nyfödda att barnets högerarm inte fungerade normalt men inget gjordes. Inte heller på avdelningen för tidigt födda, när barnet överfördes dit.

Vid utskrivningen, fyra dagar efter förlossningen, krävde föräldrarna att armen skulle röntgas. Då upptäcktes att nyckelbenet var av. Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Ivo avslutade ärendet och betonar att nyckelbensfrakturer som uppstår vid förlossning normalt behandlas av sjukgymnast. Någon röntgenkontroll görs normalt inte.

Vid utskrivningen, fyra dagar efter förlossningen, krävde föräldrarna att armen skulle röntgas. Då upptäcktes att nyckelbenet var av. Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Ivo avslutade ärendet och betonar att nyckelbensfrakturer som uppstår vid förlossning normalt behandlas av sjukgymnast. Någon röntgenkontroll görs normalt inte.