19 sep 2014 15:45

07 jan 2015 10:00

Skas vill få ett nollresultat för 2014

Skaraborgs sjukhus beräknas gå med ett underskott på 26 miljoner kronor för 2014.
– Vi vill verkligen ha med oss ett nollresultat in i 2015, säger ordföranden Susanne Larsson (S).

Under årets första åtta månader redovisar Skas ett underskott på 33 miljoner kronor.

– Men allt tyder på en utplaning av siffrorna, vilket är positivt. Ett underskott ökar snabbt, säger Larsson.

Hon menar att Skas vill ha ett nollresultat för 2014. Ingen vet hur regionen och sjukhuset kommer att styras politiskt efter valet.

– Vi vet ju inte hur ett underskott kommer att behandlas.

Under fredagens styrelse togs två beslut som kommer att förbättra resultatet, om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna godkänner Skas önskemål. Det handlar dels om att utnyttja 24 miljoner av det egna kapitalet för att använda en paviljong som evakueringsbyggnad under arbetet med PCB-saneringen.

Det andra önskemålet, som ställts till nämnderna, är en begäran om 20 miljoner för att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsmedicin, vuxenpsykiatrin samt den palliativa vården.

Den sistnämnda enheten invigdes under veckan och verksamheten inleddes i torsdags.

– Den är inte fullt finansierad, säger Susanne Larsson.

Styrelsen tog även beslut om att godkänna behovsanalyser för ett mottagningsblock samt ett operationshus.

– Den processen tar tid, det gäller att få in projekten i rullorna. Nu planerar vi för byggen som ska tillgodose behoven för åtskilliga år framåt.

Under årets första åtta månader redovisar Skas ett underskott på 33 miljoner kronor.

– Men allt tyder på en utplaning av siffrorna, vilket är positivt. Ett underskott ökar snabbt, säger Larsson.

Hon menar att Skas vill ha ett nollresultat för 2014. Ingen vet hur regionen och sjukhuset kommer att styras politiskt efter valet.

– Vi vet ju inte hur ett underskott kommer att behandlas.

Under fredagens styrelse togs två beslut som kommer att förbättra resultatet, om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna godkänner Skas önskemål. Det handlar dels om att utnyttja 24 miljoner av det egna kapitalet för att använda en paviljong som evakueringsbyggnad under arbetet med PCB-saneringen.

Det andra önskemålet, som ställts till nämnderna, är en begäran om 20 miljoner för att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsmedicin, vuxenpsykiatrin samt den palliativa vården.

Den sistnämnda enheten invigdes under veckan och verksamheten inleddes i torsdags.

– Den är inte fullt finansierad, säger Susanne Larsson.

Styrelsen tog även beslut om att godkänna behovsanalyser för ett mottagningsblock samt ett operationshus.

– Den processen tar tid, det gäller att få in projekten i rullorna. Nu planerar vi för byggen som ska tillgodose behoven för åtskilliga år framåt.

  • Alf Ehn