22 sep 2014 17:05

07 jan 2015 10:19

Chatta med politiker om kollektivtrafik

VÄSTRA GÖTALAND: Regionen startar digital dialog

Säg vad du tycker om biljettpriset, komfort och tidtabeller direkt till kollektivtrafikpolitikerna.
En digital dialog är nämligen Västra Götalandsregionens nya grepp.

Under november och december ska kollektivtrafiknämnden föra en dialog med medborgarna. I ett webbverktyg kan deltagaren dra i reglage för att öka eller minska satsningarna inom olika områden, varpå de också ser hur måluppfyllelsen och det ekonomiska resultatet påverkas.

– I dialogen kommer politiker från nämnden att finnas tillgängliga för samtal genom en chatt, och de kommer att lämna sina reflektioner på en del av de tankar som kommer in, säger Ulrika Frick, kollektivtrafiknämndens ordförande i ett pressmeddelande.

Syftet är att få en bild av hur medborgarna värderar olika mål och detta ska sedan användas i uppdateringen av trafikförsörjningsprogrammet.

– Ungdomar, kvinnor, boende på landsbygden och barnfamiljer – det är grupper som av olika skäl kan vara svåra att få med i en dialog om samhällsplanering. Genom en digital arena hoppas vi kunna ge dem större möjligheter att delta, säger Frick.

Under november och december ska kollektivtrafiknämnden föra en dialog med medborgarna. I ett webbverktyg kan deltagaren dra i reglage för att öka eller minska satsningarna inom olika områden, varpå de också ser hur måluppfyllelsen och det ekonomiska resultatet påverkas.

– I dialogen kommer politiker från nämnden att finnas tillgängliga för samtal genom en chatt, och de kommer att lämna sina reflektioner på en del av de tankar som kommer in, säger Ulrika Frick, kollektivtrafiknämndens ordförande i ett pressmeddelande.

Syftet är att få en bild av hur medborgarna värderar olika mål och detta ska sedan användas i uppdateringen av trafikförsörjningsprogrammet.

– Ungdomar, kvinnor, boende på landsbygden och barnfamiljer – det är grupper som av olika skäl kan vara svåra att få med i en dialog om samhällsplanering. Genom en digital arena hoppas vi kunna ge dem större möjligheter att delta, säger Frick.