24 sep 2014 14:41

07 jan 2015 10:19

Västra Götaland avvaktar med införandet

Patienter med blodförtunnande medel kan testa sig själva

Regionen fortsätter utreda möjligheterna till självtestning för personer som äter blodförtunnande läkemedel.

Förra året godkändes en motion om att utreda möjligheterna för personer som äter blodförtunnande medicin, främst Waran, att kunna testa sig själva i hemmet utan att behöva åka till sjukhus eller vårdcentral.

Stockholm har infört systemet och där kan lämpliga patienter få mätutrustning och sköta kontrollerna i bostaden. Kalmar ska också använda sig av systemet. I Västra Götaland har mellan 50 och 100 patienter mätutrustning i bostaden, men något breddinförande är inte på gång just nu. Under onsdagen behandlades frågan, som ett informationsärende, av regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott, HSU. I regionen finns det cirka 30 000 patienter som äter blodförtunnande medicin, av dem uppskattas mellan 2 500 och 3 000 vara aktuella för självtestning.

– Vi stöttar verksamheten och tycker att det bör kunna skötas inom klinikernas verksamheter, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Hon konstaterar att varje mätutrustning kostar 5 000 kronor och att det blir mindre kostnader när patienter inte behöver åka till sjukhuset bara för en rutinkontroll.

– Men vi behöver ha medicinska riktlinjer och vi kommer att följa upp det här. Samtidigt kommer det nya läkemedel som inte kräver de här täta testerna; de är dyrare men bättre för patienten. Det gör att behovet av att testa blodvärdet minskar, säger Ann Söderström.

Narkolepsiersättning

HSU ställer sig bakom en föreslagen lag om att införa statlig ersättning till de barn och unga som drabbades av sjukdomen narkolepsi i samband med vaccinationen mot svininfluensan under 2009 och 2010.

Västra Götaland vill även gå ett steg längre och anser att staten bör utreda om ersättning även ska utgå till drabbade personer som är mellan 21 och 30 år.

– Det finns ett klart risksamband även i den gruppen, säger ordföranden Helén Eliasson (S).

Hur blir det med de som är över 30 år?

– Vi har inte sett något samband mellan narkolepsi och vaccinationen för de som är äldre.

HSU stödjer även ett förslag om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. I remissvaret menar utskottet att det ger fler personer möjlighet till hjälp än i dag, men även att det är inkonsekvent att hjälpen till ensamstående kvinnor ska ses som ett undantag och att barns rätt till två föräldrar fortsatt ska vara en norm, anses förlegat.

Förra året godkändes en motion om att utreda möjligheterna för personer som äter blodförtunnande medicin, främst Waran, att kunna testa sig själva i hemmet utan att behöva åka till sjukhus eller vårdcentral.

Stockholm har infört systemet och där kan lämpliga patienter få mätutrustning och sköta kontrollerna i bostaden. Kalmar ska också använda sig av systemet. I Västra Götaland har mellan 50 och 100 patienter mätutrustning i bostaden, men något breddinförande är inte på gång just nu. Under onsdagen behandlades frågan, som ett informationsärende, av regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott, HSU. I regionen finns det cirka 30 000 patienter som äter blodförtunnande medicin, av dem uppskattas mellan 2 500 och 3 000 vara aktuella för självtestning.

– Vi stöttar verksamheten och tycker att det bör kunna skötas inom klinikernas verksamheter, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Hon konstaterar att varje mätutrustning kostar 5 000 kronor och att det blir mindre kostnader när patienter inte behöver åka till sjukhuset bara för en rutinkontroll.

– Men vi behöver ha medicinska riktlinjer och vi kommer att följa upp det här. Samtidigt kommer det nya läkemedel som inte kräver de här täta testerna; de är dyrare men bättre för patienten. Det gör att behovet av att testa blodvärdet minskar, säger Ann Söderström.

Narkolepsiersättning

HSU ställer sig bakom en föreslagen lag om att införa statlig ersättning till de barn och unga som drabbades av sjukdomen narkolepsi i samband med vaccinationen mot svininfluensan under 2009 och 2010.

Västra Götaland vill även gå ett steg längre och anser att staten bör utreda om ersättning även ska utgå till drabbade personer som är mellan 21 och 30 år.

– Det finns ett klart risksamband även i den gruppen, säger ordföranden Helén Eliasson (S).

Hur blir det med de som är över 30 år?

– Vi har inte sett något samband mellan narkolepsi och vaccinationen för de som är äldre.

HSU stödjer även ett förslag om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. I remissvaret menar utskottet att det ger fler personer möjlighet till hjälp än i dag, men även att det är inkonsekvent att hjälpen till ensamstående kvinnor ska ses som ett undantag och att barns rätt till två föräldrar fortsatt ska vara en norm, anses förlegat.

  • Alf Ehn