26 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

Flera motioner från Skara stift

Det bör finnas en strategi för hur mycket pengar man lägger på kyrkor som inte används och personal i kyrkan bör inte använda parfym.
Det är två av motionerna från Skara stift som nu behandlas på kyrkomötet.

Just nu, 23–26 september, pågår mandatperiodens första kyrkomöte som ska behandla 109 motioner. Man återsamlas till andra session och beslut den 17-19 november.

Ledamöter från Skara stift har varit inblandade i nio motioner och biskop Åke Bonnier, som närvarar men inte är ledamot, har skrivit en.

Gunvor Torstensson från Järpås och Per Lindberg från Skövde, som båda representerar Posk, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, har tillsammans skrivit en motion om kyrkoantikvarisk ersättning till övertaliga kyrkor.

De vill ha strategier för hanteringen av ersättningen eftersom man riskerar att lägga miljontals kronor på kyrkor på landsbygden som inte längre används.

Kulturmiljölagen säger att församlingen/pastoratet har ansvar för att kyrkorummens kulturvärden består, men tar ingen hänsyn till om kyrkan används eller inte.

Lena Klevenås från Alingsås har tillsammans med flera andra partikamrater i Mpsk, miljöpartister i Svenska kyrkan, skrivit fem motioner.

En handlar om allergikers problem med dofter. Motionärerna menar att det finns människor som inte kan komma till kyrkan på grund av att det doftar parfym vid kyrkliga förrättningar.

De menar att Svenska kyrkan bör föregå med gott exempel och rekommendera att kyrkans personal undviker att använda parfym.

Just nu, 23–26 september, pågår mandatperiodens första kyrkomöte som ska behandla 109 motioner. Man återsamlas till andra session och beslut den 17-19 november.

Ledamöter från Skara stift har varit inblandade i nio motioner och biskop Åke Bonnier, som närvarar men inte är ledamot, har skrivit en.

Gunvor Torstensson från Järpås och Per Lindberg från Skövde, som båda representerar Posk, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, har tillsammans skrivit en motion om kyrkoantikvarisk ersättning till övertaliga kyrkor.

De vill ha strategier för hanteringen av ersättningen eftersom man riskerar att lägga miljontals kronor på kyrkor på landsbygden som inte längre används.

Kulturmiljölagen säger att församlingen/pastoratet har ansvar för att kyrkorummens kulturvärden består, men tar ingen hänsyn till om kyrkan används eller inte.

Lena Klevenås från Alingsås har tillsammans med flera andra partikamrater i Mpsk, miljöpartister i Svenska kyrkan, skrivit fem motioner.

En handlar om allergikers problem med dofter. Motionärerna menar att det finns människor som inte kan komma till kyrkan på grund av att det doftar parfym vid kyrkliga förrättningar.

De menar att Svenska kyrkan bör föregå med gott exempel och rekommendera att kyrkans personal undviker att använda parfym.