02 okt 2014 16:33

23 jan 2015 15:51

Ökade kostnader och trafiksatsning i Skaraborg

Västtrafik höjer priserna från och med den 4 januari nästa år.

Snitthöjningen ligger på fem procent. Nivån har varit den samma de senaste åren.

– Den stora justeringen ligger på årskorten i Göteborg, säger presschefen Kristian Lans.

Det kortet har varit billigare än årskortet i andra tätorter, men höjs nu med tolv procent. För korten och produkterna som är aktuella i Skaraborg ligger höjningarna på runt fem procent.

– Trafikföretagens kostnader ökar, samtidigt gör vi en stor trafiksatsning i Skaraborg. Bland annat utökas och förbättras tätortstrafiken i Skövde, Lidköping, Falköping och Skara. Nivån på höjningen har regionfullmäktige tidigare beslutat, säger Kristian Lans.

Regionen runt ett dygn höjs med 15 kronor till 300. Den som vill köpa ett månadskort för hela Västra Götaland betalar nu 1 595 kronor, efter höjningen handlar det om 1 685 kronor.

Ett månadskort (vuxen) i en Skaraborgs kommun höjs från 680 till 715 kronor. Den som håller sig inom tätorten, får räkna med att betala 475 kronor för ett månadskort, nu kostar det 445 kronor.

Priset för flerkommunkortet (vuxen), som används av många i Skaraborg, höjs från 1 050 till 1 110 kronor. Fritidskortet, som numera gäller från 14.00 till 04.00, kostar efter höjningen 750 kronor.

De nya priserna beslutas formellt av Kollektivtrafiknämnden den 6 november.

Får låna

Västtrafik har fått löfte av regionstyrelsens ägarutskott att låna 190 miljoner kronor av regionens koncernbank för att finansiera steg 1 i jobbet med ett nytt pris- och sortimentsystem. 113 miljoner avser mjukvara och 77 miljoner ska bland annat gå till hårdvara och installation av alla de terminaler som finns i fordonen.

– Vi har tagit höjd för 1 000 fordon, säger Alex Bergström (S), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

I nästa steg ska bland annat zonindelningen slås fast och anpassas till biljettsystemet.

Så blir de nya priserna

Produkt

Nuv pris i

Nytt pris

Regionen runt 30 dag vuxen

1 595 (kr)

1 685 (kr)

Regionen runt 30 dag ungdom

1 195

1 265

Regionen runt 365 dag vuxen

15 950

16 850

Regionen runt dygn

285

300

Månadskort tätort vuxen

445

475

Månadskort tätort ungdom

335

355

Månadskort kommun vuxen

680

715

Månadskort kommun ungdom

510

535

Flerkommunskort 30 dag vuxen

1 050

1 110

Flerkommunskort 30 dag ungdom

790

835

Kommunresa enkel vuxen

38

39

Kommunresa enkel ungdom

29

29

Kommunresa k-ladd vuxen

29,50

30,70

Kommunresa k-ladd ungdom

22,10

23,00

Fritidskort 100 dagar

710

750

Sms-biljett kommun vuxen

38

39

Sms-biljett kommun ungdom

29

29

Sms-biljett tätort vuxen

25

26

Sms-biljetttätort ungdom

19

20

Skövde-Mariestad vuxen enkel

65

67

Skövde-Mariestad ungd enkel

49

50

Skövde-Mariestad k-ladd vuxen

50,70

52,80

Skövde-Mariestad k-ladd undom

38,00

39,60

Snitthöjningen ligger på fem procent. Nivån har varit den samma de senaste åren.

– Den stora justeringen ligger på årskorten i Göteborg, säger presschefen Kristian Lans.

Det kortet har varit billigare än årskortet i andra tätorter, men höjs nu med tolv procent. För korten och produkterna som är aktuella i Skaraborg ligger höjningarna på runt fem procent.

– Trafikföretagens kostnader ökar, samtidigt gör vi en stor trafiksatsning i Skaraborg. Bland annat utökas och förbättras tätortstrafiken i Skövde, Lidköping, Falköping och Skara. Nivån på höjningen har regionfullmäktige tidigare beslutat, säger Kristian Lans.

Regionen runt ett dygn höjs med 15 kronor till 300. Den som vill köpa ett månadskort för hela Västra Götaland betalar nu 1 595 kronor, efter höjningen handlar det om 1 685 kronor.

Ett månadskort (vuxen) i en Skaraborgs kommun höjs från 680 till 715 kronor. Den som håller sig inom tätorten, får räkna med att betala 475 kronor för ett månadskort, nu kostar det 445 kronor.

Priset för flerkommunkortet (vuxen), som används av många i Skaraborg, höjs från 1 050 till 1 110 kronor. Fritidskortet, som numera gäller från 14.00 till 04.00, kostar efter höjningen 750 kronor.

De nya priserna beslutas formellt av Kollektivtrafiknämnden den 6 november.

Får låna

Västtrafik har fått löfte av regionstyrelsens ägarutskott att låna 190 miljoner kronor av regionens koncernbank för att finansiera steg 1 i jobbet med ett nytt pris- och sortimentsystem. 113 miljoner avser mjukvara och 77 miljoner ska bland annat gå till hårdvara och installation av alla de terminaler som finns i fordonen.

– Vi har tagit höjd för 1 000 fordon, säger Alex Bergström (S), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

I nästa steg ska bland annat zonindelningen slås fast och anpassas till biljettsystemet.

Så blir de nya priserna

Produkt

Nuv pris i

Nytt pris

Regionen runt 30 dag vuxen

1 595 (kr)

1 685 (kr)

Regionen runt 30 dag ungdom

1 195

1 265

Regionen runt 365 dag vuxen

15 950

16 850

Regionen runt dygn

285

300

Månadskort tätort vuxen

445

475

Månadskort tätort ungdom

335

355

Månadskort kommun vuxen

680

715

Månadskort kommun ungdom

510

535

Flerkommunskort 30 dag vuxen

1 050

1 110

Flerkommunskort 30 dag ungdom

790

835

Kommunresa enkel vuxen

38

39

Kommunresa enkel ungdom

29

29

Kommunresa k-ladd vuxen

29,50

30,70

Kommunresa k-ladd ungdom

22,10

23,00

Fritidskort 100 dagar

710

750

Sms-biljett kommun vuxen

38

39

Sms-biljett kommun ungdom

29

29

Sms-biljett tätort vuxen

25

26

Sms-biljetttätort ungdom

19

20

Skövde-Mariestad vuxen enkel

65

67

Skövde-Mariestad ungd enkel

49

50

Skövde-Mariestad k-ladd vuxen

50,70

52,80

Skövde-Mariestad k-ladd undom

38,00

39,60

  • Alf Ehn