02 okt 2014 19:54

23 jan 2015 15:51

Varför har du skrivit en bok ..?

... Hans Aronsson, Socialdemokratisk politiker från Skaraborg som numera bor i Göteborg.

– När jag slutade efter 40 år i politiken, på bland annat landstings-, regional och kommunal nivå, började jag fundera på alla de erfarenheter jag fått och på allt jag lärt mig genom åren. Jag vill gärna föra det vidare till de som verkar inom politiken och som är på väg in.

Hur är upplägget i ”Förtroendevald – i kommun, landsting och region”?

– Jag har skrivit ned några synpunkter över vad man bör tänka på som förtroendevald. Bland annat vilka krav det ställs, när man bör följa partilinjen eller sitt eget ställningstagande och hur man ska förhålla sig till media.

Hur har responsen varit?

– Jag var bland annat med på bokmässan och det var stort intresse för boken. Det finns en efterfrågan av litteratur inom utbildningen av nya politiker, bara på regionnivå är det flera nya i den nyvalda fullmäktigeförsamlingen.

– När jag slutade efter 40 år i politiken, på bland annat landstings-, regional och kommunal nivå, började jag fundera på alla de erfarenheter jag fått och på allt jag lärt mig genom åren. Jag vill gärna föra det vidare till de som verkar inom politiken och som är på väg in.

Hur är upplägget i ”Förtroendevald – i kommun, landsting och region”?

– Jag har skrivit ned några synpunkter över vad man bör tänka på som förtroendevald. Bland annat vilka krav det ställs, när man bör följa partilinjen eller sitt eget ställningstagande och hur man ska förhålla sig till media.

Hur har responsen varit?

– Jag var bland annat med på bokmässan och det var stort intresse för boken. Det finns en efterfrågan av litteratur inom utbildningen av nya politiker, bara på regionnivå är det flera nya i den nyvalda fullmäktigeförsamlingen.

  • Alf Ehn