07 okt 2014 14:14

07 jan 2015 10:01

Vill se Göteborg som regionens huvudstad

VÄSTRA GÖTALAND: Uppmärksammad motion från Folkpartiet

Folkpartiet vill flytta regionhuvudstaden till Göteborg från Vänersborg.
– Göteborg är regionens nav, säger regionfullmäktigeledamoten Lars Nordström.

Nordström deltog under tisdagen i sitt sista regionfullmäktige.

Han lämnade en speciell present till församlingen; en motion om att utreda flytt av regionhuvudstaden från Vänersborg till Göteborg. I sin motion skriver Nordström, som suttit fullmäktige sedan 1998, att en eventuell flytt skulle kunna ske i samband med valet 2018.

Har redan flyttats

Han pekar på att befolkningen ökar i både Göteborgs- och Boråsregionen samt att många verksamheter redan i dag har flyttats till Göteborg.

– Infrastruktur och kollektivtrafik är uppbyggd med Göteborg som nav, oavsett om vi politiker försöker skapa ett politiskt centrum i Vänersborg. Tanken med regionen var ju att föra viktiga beslut närmare medborgarna, säger Nordström.

Motionen blev offentlig under fullmäktiges tisdagssammanträde och väckte uppmärksamhet.

– Intressant idé, men den inomregionala balansen gäller och den måste i så fall rivas upp, säger Alex Bergström (S).

Nordström deltog under tisdagen i sitt sista regionfullmäktige.

Han lämnade en speciell present till församlingen; en motion om att utreda flytt av regionhuvudstaden från Vänersborg till Göteborg. I sin motion skriver Nordström, som suttit fullmäktige sedan 1998, att en eventuell flytt skulle kunna ske i samband med valet 2018.

Har redan flyttats

Han pekar på att befolkningen ökar i både Göteborgs- och Boråsregionen samt att många verksamheter redan i dag har flyttats till Göteborg.

– Infrastruktur och kollektivtrafik är uppbyggd med Göteborg som nav, oavsett om vi politiker försöker skapa ett politiskt centrum i Vänersborg. Tanken med regionen var ju att föra viktiga beslut närmare medborgarna, säger Nordström.

Motionen blev offentlig under fullmäktiges tisdagssammanträde och väckte uppmärksamhet.

– Intressant idé, men den inomregionala balansen gäller och den måste i så fall rivas upp, säger Alex Bergström (S).

  • Alf Ehn