07 okt 2014 05:00

23 jan 2015 15:51

Läkarnas övertid ökar

SKARABORG: Arbetsmiljöverket fortsätter granska Skaraborgs sjukhus

Arbetsmiljöverket fortsätter granska övertiden bland läkarna på Skaraborgs sjukhus. 42 läkare gjorde fler än 200 övertidstimmar under 2013.
– Vi vill skriva avtal när den gränsen passeras, säger Lars Olén, ordförande för läkarföreningen.

Tidigare i år gjorde läkarförbundet en anmälan till Arbetsmiljöverket om övertidsuttaget för 2012. Då gjorde 33 läkare fler än 200 övertidstimmar, som är tillåtet. Totalt handlade det om 2 055 timmar som den fackliga sidan ansåg inte var tillåtna.

Siffrorna för 2013, som skickats till läkarförbundet för att uppdatera anmälan, visar på ett ännu större uttag. 42 läkare på Skas noterades för fler än 200 övertidstimmar. Totalt noterades de 42 för 11 566,36 timmar. Av dem var 3 166 timmar utöver gränsen på 200 timmar. Den läkare som jobbat mest kom upp i 631,13 timmar.

– Vi hävdar att gränsen går vid 200 timmar, sedan måste man göra en överenskommelse. Arbetsgivaren lutar sig mot en bestämmelse som säger att en arbetstagare kan göra ytterligare 150 övertidstimmar, säger Lars Olén.

Varför blir det så mycket övertid?

– Systemet med jour och övertid gör att det plockar i väg, samtidigt saknas det totalt mellan 20 och 30 läkare på klinikerna vilket gör att det blir övertid, även om några kliniker plockar in stafettläkare för att klara vårdgarantin.

Han betonar att det finns medlemmar som vill jobba mycket, men även de som inte vill arbeta så mycket övertid.

– Vi anser att vi ska kontaktas. Den enskilde inte ska behöva hamna i ett besvärligt läge. Vi sträcker ut handen och vill prata om det här.

Hos åklagare

I Västernorrland har Arbetsmiljöverket anmält landstinget för att man tagit ut för många övertidstimmar för läkarna vid sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå. Ärendet ligger hos åklagaren som ska bestämma om landstinget ska betala straffavgift för brott mot Arbetstidslagen.

Tidigare i år gjorde läkarförbundet en anmälan till Arbetsmiljöverket om övertidsuttaget för 2012. Då gjorde 33 läkare fler än 200 övertidstimmar, som är tillåtet. Totalt handlade det om 2 055 timmar som den fackliga sidan ansåg inte var tillåtna.

Siffrorna för 2013, som skickats till läkarförbundet för att uppdatera anmälan, visar på ett ännu större uttag. 42 läkare på Skas noterades för fler än 200 övertidstimmar. Totalt noterades de 42 för 11 566,36 timmar. Av dem var 3 166 timmar utöver gränsen på 200 timmar. Den läkare som jobbat mest kom upp i 631,13 timmar.

– Vi hävdar att gränsen går vid 200 timmar, sedan måste man göra en överenskommelse. Arbetsgivaren lutar sig mot en bestämmelse som säger att en arbetstagare kan göra ytterligare 150 övertidstimmar, säger Lars Olén.

Varför blir det så mycket övertid?

– Systemet med jour och övertid gör att det plockar i väg, samtidigt saknas det totalt mellan 20 och 30 läkare på klinikerna vilket gör att det blir övertid, även om några kliniker plockar in stafettläkare för att klara vårdgarantin.

Han betonar att det finns medlemmar som vill jobba mycket, men även de som inte vill arbeta så mycket övertid.

– Vi anser att vi ska kontaktas. Den enskilde inte ska behöva hamna i ett besvärligt läge. Vi sträcker ut handen och vill prata om det här.

Hos åklagare

I Västernorrland har Arbetsmiljöverket anmält landstinget för att man tagit ut för många övertidstimmar för läkarna vid sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå. Ärendet ligger hos åklagaren som ska bestämma om landstinget ska betala straffavgift för brott mot Arbetstidslagen.

  • Alf Ehn