08 okt 2014 17:13

07 jan 2015 10:01

Skas ligger långt från målet

VÄSTRA GÖTALAND: Många barn får vänta på logopedhjälp

Flera sjukhus i regionen klarar inte vårdgarantin för förstabesök hos logopeder.
– En prioriterad fråga, säger Jonas Andersson (FP), vice ordförande i regionen hälso- och sjukvårdsutskott, HSU.

Utskottet har utrett tillgängligheten för logopedi, där bland annat språk- och talstörningar behandlas, för barn. Kartläggningen visar att det skiljer mycket mellan de olika sjukhusen, både avseende antalet tjänster, besök och förmåga att klara av vårdgarantin som säger att förstabesöket ska ske inom 90 dagar.

På Skaraborgs sjukhus finns det 5,2 tjänster och de tog totalt hand om 2 088 besök under 2013. 26 procent av de barn som kom på sitt första besök fick träffa en logoped inom 90 dagar. NU-sjukvården har ungefär samma siffror som Skas. På Sahlgrenska får 93 procent av barnen och ungdomarna (0-19 år) träffa en logoped inom tre månader.

– En försenad utredning kan orsaka mycket besvär för det enskilda barnet, betonar Jonas Andersson.

HSU beslöt att utförarna och beställarna ska se till att tillgängligheten säkerställs.

– Kanske ett klent beslut men det handlar om att sätta en gemensam standard och att se över arbetssätt.

Egen larmcentral?

HSU fick ta del av tjänstemännens risk- och konsekvensanalys över att regionen tar över larmcentralen i egen regi. Numera drivs den av SOS Alarm men avtalet går ut sista mars 2016.

Utredningen ser flera fördelar med att ta tillbaka verksamheten. Genom samverkan med andra landsting skulle centralerna hjälpa varandra vid toppar. Larmcentralen skulle även kunna samverka med 1177.

– Jag passar politiskt, men det finns flera kvalitetsbrister som det fungerar i dag. SOS Alarm har haft svårt att rekrytera sjuksköterskor. Vi kan förlänga avtalet men alla ser att vi måste få till en lösning till våren 2016.

Utskottet har utrett tillgängligheten för logopedi, där bland annat språk- och talstörningar behandlas, för barn. Kartläggningen visar att det skiljer mycket mellan de olika sjukhusen, både avseende antalet tjänster, besök och förmåga att klara av vårdgarantin som säger att förstabesöket ska ske inom 90 dagar.

På Skaraborgs sjukhus finns det 5,2 tjänster och de tog totalt hand om 2 088 besök under 2013. 26 procent av de barn som kom på sitt första besök fick träffa en logoped inom 90 dagar. NU-sjukvården har ungefär samma siffror som Skas. På Sahlgrenska får 93 procent av barnen och ungdomarna (0-19 år) träffa en logoped inom tre månader.

– En försenad utredning kan orsaka mycket besvär för det enskilda barnet, betonar Jonas Andersson.

HSU beslöt att utförarna och beställarna ska se till att tillgängligheten säkerställs.

– Kanske ett klent beslut men det handlar om att sätta en gemensam standard och att se över arbetssätt.

Egen larmcentral?

HSU fick ta del av tjänstemännens risk- och konsekvensanalys över att regionen tar över larmcentralen i egen regi. Numera drivs den av SOS Alarm men avtalet går ut sista mars 2016.

Utredningen ser flera fördelar med att ta tillbaka verksamheten. Genom samverkan med andra landsting skulle centralerna hjälpa varandra vid toppar. Larmcentralen skulle även kunna samverka med 1177.

– Jag passar politiskt, men det finns flera kvalitetsbrister som det fungerar i dag. SOS Alarm har haft svårt att rekrytera sjuksköterskor. Vi kan förlänga avtalet men alla ser att vi måste få till en lösning till våren 2016.

  • Alf Ehn

Förstabesök inom 90 dagar

Sjukhus Andel

Alingsås 68 %

Angered 95 %

NU-sjukvården 23 %

Skaraborgs sjukhus 26 %

Södra Älvsborg 23 %

Sahlgrenska 93 %

Habilitering & Hälsa 95 %

Källa: Västra Götalandsregionen