09 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

Nordström lämnade över en het fråga

Folkpartisten Lars Nordström gjorde sitt sista regionfullmäktige som ledamot i tisdags. Han lämnade en speciell gåva; en motion om att utreda om Göteborg kan ersätta Vänersborg som regionhuvudstad.

Nordström menar att Göteborg är regionens motor, att den politiska ledningen ska finnas i Västra Götalands största stad och att befolkningsförändringarna i bland annat Göteborg och Borås talar för en flytt.

Debatten och konspirationsteorierna drog i gång direkt. I många kretsar är frågan sprängstoff. Varje gång det som kallas den inomregionala balansen kommer upp, väcks heta känslor. Det talas om svek och farhågorna att ALLT ska skötas från Göteborg ökar.

Antalet ömma tår är många. Med all rätt, löften och avtal om en fördelning av gracerna i regionen ska gälla även om det är 16 år sedan de gavs. I revideringen av den inomregionala balansen, som gjordes för två år sedan står det klart och tydligt att både regionstyrelsen och regionfullmäktige ska finnas i Vänersborg.

Nordström är en begåvad och rutinerad politiker. Det var ingen slump att en motion från honom lossade det låsta läget i E20-frågan, fick regionfullmäktige att ännu en gång uttrycka att det ska vara fyrfältsväg. Förtydligandet spelade en stor roll uppgörelse med Alliansregeringen som regionen och kommunalförbunden slöt i våras.

E20-motionen var slugt skriven. Effekten blev att Socialdemokraterna, som hela tiden velat ha fyrfältsväg, inte behövde vara bundet till samarbetspartnern Miljöpartiet i frågan utan kunde bidra till att en majoritet i fullmäktige kunde säga att de ville ha en utbyggnad.

Frågan är vad Göteborgaren Nordström är ute efter den här gången?

Han log brett när motionen presenterades och tänkte väl att efterträdarna ska ha något att syssla med.

Folkpartisten Lars Nordström gjorde sitt sista regionfullmäktige som ledamot i tisdags. Han lämnade en speciell gåva; en motion om att utreda om Göteborg kan ersätta Vänersborg som regionhuvudstad.

Nordström menar att Göteborg är regionens motor, att den politiska ledningen ska finnas i Västra Götalands största stad och att befolkningsförändringarna i bland annat Göteborg och Borås talar för en flytt.

Debatten och konspirationsteorierna drog i gång direkt. I många kretsar är frågan sprängstoff. Varje gång det som kallas den inomregionala balansen kommer upp, väcks heta känslor. Det talas om svek och farhågorna att ALLT ska skötas från Göteborg ökar.

Antalet ömma tår är många. Med all rätt, löften och avtal om en fördelning av gracerna i regionen ska gälla även om det är 16 år sedan de gavs. I revideringen av den inomregionala balansen, som gjordes för två år sedan står det klart och tydligt att både regionstyrelsen och regionfullmäktige ska finnas i Vänersborg.

Nordström är en begåvad och rutinerad politiker. Det var ingen slump att en motion från honom lossade det låsta läget i E20-frågan, fick regionfullmäktige att ännu en gång uttrycka att det ska vara fyrfältsväg. Förtydligandet spelade en stor roll uppgörelse med Alliansregeringen som regionen och kommunalförbunden slöt i våras.

E20-motionen var slugt skriven. Effekten blev att Socialdemokraterna, som hela tiden velat ha fyrfältsväg, inte behövde vara bundet till samarbetspartnern Miljöpartiet i frågan utan kunde bidra till att en majoritet i fullmäktige kunde säga att de ville ha en utbyggnad.

Frågan är vad Göteborgaren Nordström är ute efter den här gången?

Han log brett när motionen presenterades och tänkte väl att efterträdarna ska ha något att syssla med.

  • Alf Ehn