10 okt 2014 19:00

07 jan 2015 10:21

Fler TBE-fall i Västra Götaland

FÄSTINGAR

Antalet fall av den fästigburna sjukdomen TBE ökar i Västra Götaland, men minskar i hela landet, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten.

Under 2014 har hittills 16 fall av TBE registrerats i regionen. Under hela 2013 handlade det om 15 fall, åren innan handlade det om 23 respektive 27.

– Det handlar om få fall och det är svårt att dra några slutsatser, säger smittskyddsläkaren Leif Dotevall till Radio Göteborg.

Tio av de 16 fallen i länet har hittats i Skaraborg.

Antalet fall av den fästigburna sjukdomen TBE ökar i Västra Götaland, men minskar i hela landet, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten.

Under 2014 har hittills 16 fall av TBE registrerats i regionen. Under hela 2013 handlade det om 15 fall, åren innan handlade det om 23 respektive 27.

– Det handlar om få fall och det är svårt att dra några slutsatser, säger smittskyddsläkaren Leif Dotevall till Radio Göteborg.

Tio av de 16 fallen i länet har hittats i Skaraborg.