10 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:52

Redo ta emot misstänkta fall

SKARABORG: Högsta säkerhetsnivån mot ebolahotet på Skas

Skaraborgs sjukhus är redo för att ta emot misstänkta fall av ebola.
– Det är den högsta säkerhetsnivån vi haft någon gång, säger verksamhetschefen Thomas Wahlberg.

Personalen på infektionskliniken på Skas i Skövde har fått en gedigen utbildning kring ebola, hur den smittar och hur personalen ska skydda sig. Skyddsutrustningen är rejäl och omsorgsfullt vald.

– Ebolan är smittsam, har en hög dödlighet och personalen måste skyddas. Det handlar om hängslen och livrem flera gånger om. Bland annat ska personalen ha dubbla handskar, plastförkläden över en specialrock, ansiktsmask och ett visir. Det är även väldigt viktigt att de tar på och av sig utrustningen på rätt sätt. Det får inte fallera, vi måste tänka på varje moment, säger Thomas Wahlberg.

På kliniken finns det 18 isoleringsrum, med ingång direkt från parkeringen

– Patienterna ska inte in på sjukhuset, det finns strikta rutiner för allt. Bland annat ska proverna skickas till ett särskilt säkerhetslaboratorium i Stockholm.

Om någon patient har ebola ska den transporteras till den specialbyggda enheten i Linköping.

– Vi är beredda på att det kommer fall som är misstänkta, och då måste vi vara noggranna och säkerhetsmedvetna tills vi vet exakt vad det handlar om, säger Wahlberg och tillägger:

– Vi har fått bra instruktioner och rekommendationer från Socialstyrelsen. Vi är bra rustade, om det förmodan kommer någon med ebola.

Smittskyddet

Vårdcentralerna och ambulansverksamheten har fått information av smittskyddet.

– Förhoppningen är att patienterna kommer direkt, via 1177, till infektionskliniken men alla måste veta hur man gör om det inte kommer den vägen. De kan ju lika gärna komma via vårdcentralen i Gullspång, säger smittskyddsläkare Peter Nolskog.

Socialstyrelsens rekommendationer gäller och vårdcentralerna har fått instruktioner om vilken utrustning som ska finnas hemma.

– De ska ha heltäckande andningsskydd, visir som skyddar mot stänk och skvätt samt vätsketäta rockar.

Fem provtagningar

Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström säger att alla berörda enheter i Västra Götaland har fått samma instruktioner. Det har dykt ett fåtal personer i regionen med misstanke om Ebola. Provtagningarna visade att det inte handlande om det fruktade sjukdomen.

– Det är färre än fem fall – inget i Skaraborg – och det var inga starka misstankar, säger Ann Söderström.

Personalen på infektionskliniken på Skas i Skövde har fått en gedigen utbildning kring ebola, hur den smittar och hur personalen ska skydda sig. Skyddsutrustningen är rejäl och omsorgsfullt vald.

– Ebolan är smittsam, har en hög dödlighet och personalen måste skyddas. Det handlar om hängslen och livrem flera gånger om. Bland annat ska personalen ha dubbla handskar, plastförkläden över en specialrock, ansiktsmask och ett visir. Det är även väldigt viktigt att de tar på och av sig utrustningen på rätt sätt. Det får inte fallera, vi måste tänka på varje moment, säger Thomas Wahlberg.

På kliniken finns det 18 isoleringsrum, med ingång direkt från parkeringen

– Patienterna ska inte in på sjukhuset, det finns strikta rutiner för allt. Bland annat ska proverna skickas till ett särskilt säkerhetslaboratorium i Stockholm.

Om någon patient har ebola ska den transporteras till den specialbyggda enheten i Linköping.

– Vi är beredda på att det kommer fall som är misstänkta, och då måste vi vara noggranna och säkerhetsmedvetna tills vi vet exakt vad det handlar om, säger Wahlberg och tillägger:

– Vi har fått bra instruktioner och rekommendationer från Socialstyrelsen. Vi är bra rustade, om det förmodan kommer någon med ebola.

Smittskyddet

Vårdcentralerna och ambulansverksamheten har fått information av smittskyddet.

– Förhoppningen är att patienterna kommer direkt, via 1177, till infektionskliniken men alla måste veta hur man gör om det inte kommer den vägen. De kan ju lika gärna komma via vårdcentralen i Gullspång, säger smittskyddsläkare Peter Nolskog.

Socialstyrelsens rekommendationer gäller och vårdcentralerna har fått instruktioner om vilken utrustning som ska finnas hemma.

– De ska ha heltäckande andningsskydd, visir som skyddar mot stänk och skvätt samt vätsketäta rockar.

Fem provtagningar

Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström säger att alla berörda enheter i Västra Götaland har fått samma instruktioner. Det har dykt ett fåtal personer i regionen med misstanke om Ebola. Provtagningarna visade att det inte handlande om det fruktade sjukdomen.

– Det är färre än fem fall – inget i Skaraborg – och det var inga starka misstankar, säger Ann Söderström.

  • Alf Ehn