15 okt 2014 17:55

07 jan 2015 10:21

Allmänheten har förtroende för sjukhuset

Enligt den senaste nationella patientenkäten har allmänheten högt förtroende för Skaraborgs sjukhus.

Enkäten tar upp frågor både om den kroppsliga (somatiska) och den psykiska öppen- och slutenvården. Den somatiska öppenvården får högre eller lika höga vitsord som övriga regionen och riket. Inom den somatiska vården ligger sju av åtta indikatorer högre jämfört med motsvarande mätning för fyra år sedan.

Angående den psykiatriska slutenvård ligger Skas högre än för fyra år sedan avsweende fem av åtta indikatorer. Angående öppenvården ser det inte lika ljust ut.

Enkäten tar upp frågor både om den kroppsliga (somatiska) och den psykiska öppen- och slutenvården. Den somatiska öppenvården får högre eller lika höga vitsord som övriga regionen och riket. Inom den somatiska vården ligger sju av åtta indikatorer högre jämfört med motsvarande mätning för fyra år sedan.

Angående den psykiatriska slutenvård ligger Skas högre än för fyra år sedan avsweende fem av åtta indikatorer. Angående öppenvården ser det inte lika ljust ut.